Kreativitetsövningar

Här nedan hittar du ett 60-tal kreativitetsövningar från kreativitetsguiden.se . Övningarna är indelade i olika kategorier.

Arbeta Strategiskt

Frigör din kreativitet

Få det gjort

Ha roligt

Inspiration

Nya intryck

Omge dig med kreativa människor

Ta  hand om din kreativitet

Tysta din inre kritiker

Utmana dig själv

Guider för programmering av grafik med JavaScript

Guide 1: Koordinater och cirklar:
http://koda.nu/labbet/guide/1

Guide 2: Enkel grafik.
Nu ska vi se hur man kan rita cirklar, rektanglar, trianglar, ringar och streck.
http://koda.nu/labbet/guide/2

Uppgift: Programmera så att datorn ritar ett hus på skärmen.
Gör en skärmdump och klistra in den i ditt loggboksdokument.

Instruktionsfilm för Guide 2: Enkel grafik


Instruktionsfilm för Guide 2: Enkel grafik

Granska och förstå webbadresser

Ta reda på vad följande ord och begrepp betyder:

Frontend design

Backend-utveckling

Vad är Internet?

Vad är webben?

Vad är TCP/IP?

Vad är en IP-adress?

Vad gör en DNS-server och vad står förkortningen för?

Vad är en URL och varför använder vi det?

Vem bestämmer över Internets utveckling?

Vad är W3C?

Vad är HTML?