Innov8 Days Luleå 2022

Innov8 Days Luleå – Framtidens Hållbara Luleå HT 2022

Denna sida innehåller information, instruktioner och dokumentation inför, under och efter Innov8-projektet Framtidens Hållbara Luleå HT 2022 som pågick med start 8 november fram till Innov8 Days Luleå på Vetenskapens hus den 7:e och 8:e december 2022.

Unga innovatörer genomförde Innov8 Days Luleå 7-8/12 2022 tillsammans med:

Luleå gymnasieskola
NTI gymnasiet Luleå
Luleå kommun
Luleå Energi
Vattenfall
SSAB
Teknikens hus
Vetenskapens hus Luleå
Navet – mötesplats för unga

Vi på Unga innovatörer tackar alla elever, lärare och partners för fantastiskt kreativa, intensiva och innovativa dagar i Luleå!

Projektledare för Innov8 – Karin Di Luca @ Unga innovatörer
Utbildningsansvarig för Innov8 – Niclas Ekholm @ Unga innovatörer
Partner-/sponsoransvarig för Innov8 – Morgan Roos @ Unga innovatörer

Film från Innov8 Days Luleå 7-8 december 2022

Innov8-utmaning: Framtidens hållbara Luleå

Projektuppgifter Framtidens Hållbara Luleå – Innov8 Days Luleå
Projektuppgifter 1 – 3 (Innov8 steg #1, #2 och #3) jobbar ni med som förberedelse i skolan.

Projektuppgifter 2 – 7 (Innov8 steg #2 – #7) arbetar ni med på Vetenskapens hus den 7:e eller 8:e december.


Registrera närvaro här –>

Direktlänk till PowerPoint-presentationen (Luleå Gymnasieskola): PPT Innov8 Days Luleå 8 nov.pptx
Länk till bilder och filmklipp från eventet för lärare på Luleå Gymnasieskola –>

Direktlänk till PowerPoint-presentationen (NTI Gymnasiet Luleå): PPT Innov8 Days Luleå 10 nov NTI.pptx
Länk till bilder och filmklipp från eventet för lärare på NTI Gymnasiet Luleå –>

Inbjudan till Innov8 Day 7/12 (Luleå Gymnasieskola TE2A, TE2B): Innov8 day 7 dec 2022.pdf
Inbjudan till Innov8 Day 8/12 (NTI Gymnasiet Luleå och Luleå Gymnasieskola TE2C): Innov8 day 8 dec 2022.pdf .pdf

Länk till Sharepoint-mapp med bilder och filmklipp från Innov8 Days Luleå 7-8 december –>

Ladda ner informationsbroschyren för Innov8 Days Luleå (pdf)–>

Innov8-processen
Innov8-processens åtta steg


Innov8 steg #2 – #7 arbetar ni med på Vetenskapens hus 7:e eller 8:e december.

Framtidens hållbara Luleå, Innov8 Days på Vetenskapens hus 7-8 december 2022.
Innov8 Days Luleå på Vetenskapens hus 7-8 december 2022
Introfilm vid uppstarten av Innov8 Days Luleå på Vetenskapens hus.


Innov8 #2 – Analysera problemet  

Problem: 
Vi måste sänka Luleås klimatavtryck för att klara utsläppsmålen. Dagens energisystem, transporter och fastigheter är inte hållbara.​

Exempel på frågeställningar: 
Hur ska vi klara ett dubblerat elenergibehov till 2040? ​Hur ska vi bygga ut elproduktionen för ett dubblerat energibehov till 2040?​
Hur ska vi komplettera vindkraften med energilagring och effektreglering?​
Hur ska vi lösa fjärrvärmen i Luleå när överskottsvärmen från dagens masugnar försvinner när SSAB börjar producera fossilfritt stål?​
Hur ska vi få fler att byta till elbil?​
Hur kan vi skapa en laddinfrastruktur för elfordon?​
Hur får vi fler att cykla i stället för att åka bil?​
Hur ska vi bygga nya klimatneutrala bostäder? ​

Målsättning:
Välj ut ett problemområde, ta reda på fakta och ta fram en problemformulering.​

Uppgifter denna hållpunkt:

1. Läs igenom Innov8 Day folderns sidor om hållbara energisystem, hållbara transporter och hållbara fastigheter. 4 min, återberätta och diskutera i grupp 5 min.​

2. Skriv upp så många problem ni kan hitta med dagens lösningar. Skriv in i problemformuläret. Enskilt 5 minuter.​

3. Kom på fler problem gemensamt i gruppen, skriv in i problemformuläret, 5 min.​

4. Utifrån ert valda fokusområde undersöker ni problemen och avgränsar er uppgift. Läs på mer inom fokusområdet (se länkar nedan). ​

5. Kom på problem inom fokusområdet. Skriv in i problemformuläret.​

6. Välj ut det mest angelägna problemet ni vill lösa.​

7. Ta fram en problemformulering. Skriv in i problemformuläret (länk nedan)​​

Några källor:

Luleå Energi är navet i energiomställningen i Luleå. På deras hemsida kan ni hitta massor av information, tips och fakta som ni kan använda i projektet.​https://www.luleaenergi.se/hallbarhet/​

Vattenfall är Sveriges största producent av fossilfri elenergi.​
På Vattenfalls hemsida kan du läsa om trender och innovationer på vägen mot ett fossilfritt liv.​
https://www.vattenfall.se/fokus/ ​
https://www.vattenfall.se/​

Luleå kommun har en hel del information om boende och miljö på sin hemsida. ​
https://www.lulea.se/boende–miljo.html ​
https://www.lulea.se/boende–miljo/energi-klimat-el–varme.html ​

The Future of Energy #1. 2022-09-29
VINCI Energies i Sverige
Välkommen till det första seminariet i serien The Future of Energy från VINCI Energies innovationscenter, The Hive. Under detta seminarium diskuterar vi energifrågan i vår osäkra värld.​ https://youtu.be/ZtQs9emXQUY ​

The Future of Energy #2. 2022-10-28 
Så kan effektivisering ta oss ur energikrisen, webbinarium med Vinci Energies: https://youtu.be/VScYn1qyg98 ​
Välkommen till det andra seminariet i serien The Future of Energy från VINCI Energies innovationscenter, The Hive. Under detta seminarium diskuterar vi energieffektivisering.​

OneNote artikelbibliotek – Framtidens Hållbara Stad-Innov8


Visningslänk giltig till 9 december: https://ungainnovatorer-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/niclas_ekholm_ungainnovatorer_se/Env2Puo7x6JDlLlWXE0YM7EBaZJFRAHjtKKQ9cc0qsavYQ?e=P5XyAE ​


Vilka problem finns det idag i Luleå?  
Skriv in så många problem som du kan komma på, kopplat till de tre valda fokusområdena (elsystem, transporter och fastigheter). Skriv ett förslag per inlägg. Starta om formuläret för att fylla i det igen. 
Gör samma sak igen men i din grupp. Bygg vidare på varandras tankar och förslag.
Länk till formulär –>


Problemformulering Innov8 Day Luleå

Ange det problem er grupp valt att fokusera på. Beskriv problemet kortfattat. Skriv in i det eller de fokusområden som ni valt att jobba med i problembeskrivningsformuläret –>.


Gruppernas valda problem och problembeskrivningar:

Innov8 Day 7 december
Luleå TE2A-1                               
”Vi kör för mycket bil idag. Bränsle förbrukningen är hög och vi vill minska den. Vi vill motivera människor att gå och cykla mer. Detta vill vi göra med hjälp utav en app. Vi vill att appen ska kunna räkna rörelse upp till en viss hastighet för att kunna räkna både cykel och gång. Vår idé är att man ska kunna samla poäng när man rör sig och av poängen kunna köpa saker av poängen, t.ex rabatter på olika affärer/hemsidor.”  

Luleå TE2A-2                                                     
”Dagens fastigheter är inte nog energieffektiva för Luleås hållbara utveckling.”

Luleå TE2A-4 gruppnamn: πs (uttalas Peace)                        
”Transport står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och i Luleå är transportsektorn den största utsläppskällan. Vi har även märkt av ett problem att de som bor utanför Luleå anser att kollektivtrafiken är bristande. Exempelvis ungdomar har svårt att ta sig till vänner, jobb och träningar utan en personbil. Det blir alltför många singelresor som inte är hållbara.”

Luleå TA2B-1         
”Problemet är att man slösar el på att värma gågator. Vår lösning är att använda avloppsvatten för att värma upp gatorna.”

Luleå TE2B-4          
”Vi har ett överskott av energi och kan ej lagra det någonstans.”

Luleå TE2B-6 
”Mycket tät trafik mellan Boden och Luleå när alla pendlar, blir mycket utsläpp och i energikrisen kanske el-bilar inte är en sak som alla kan investera i.
En lösning kan vara utökad tågtrafik mellan Boden och Luleå”

Innov8 day 8 december 2022

Luleå TE2C-1
Dagens bilar har för låg räckvidd            

Luleå TE2C-2
Dagens hus kräver mycket energi för att hålla värme. När fjärrvärmen försvinner behövs en alternativ lösning. En energieffektiv lösning som kräver lite el för värme.

Luleå TE2C-3
Bussar släpper ut mycket koldioxid och det tar lång tid att ladda elbussar            

Luleå TE2C-4
Fjärrvärmen inte räcker till på vintern så att oljekraft behövs användas på vintern. Problemet: värme går till spillo då vi inte behöver den.                                      

Luleå TE2C – 5                    
När masugnarna stänger ner så går vi miste om spillvärmen som värmer stora delar av Luleå idag.                                     

Luleå TE2C-6
För hög användning av fossila bränslen vid individuella småkörningar.                 

NTI TE20-1
Problem inom detta område är att privatpersoner som bara bor några kilometer från stan och inom LLT räckvidd inte använder servicen. Och detta är för att dessa personer tar hellre bilen till jobbet istället för bussen, och detta är mestadels på grund av busstiderna, men även komforten gällande att vänta på bussen speciellt på en kall och seg måndag morgon.

NTI TE20-3                                               
Mycket energi till värme. Enheter vi glömmer att stänga av står i standby-läge och drar ström medan vi inte använder dem. Detta onödiga slöseri lägger större belastning på elnäten.

NTI TE20-7
Vi ser att när SSAB byter till fossilfri stålproduktion så kommer fjärrvärmen att stryka med. Detta kommer skapa en hel drös kalla hus i Luleå.

NTI ES20-1
I dagens samhälle finns det ett problem med lokaltrafiken. Den är mycket dyrare än förut och går sällan bussar ut till byarna. Den är även ohållbar då bussarna drivs av diesel även fast vissa bussar drivs på biobränsle så är den stora majoriteten av alla bussar som går till landsbygden dieseldrivna.

NTI ES20-2  
Vi förbrukar mer än vad vi har/borde.                         

NTI ES20-3
De lösningar som vi har hittat är att använda cellulosa isolering med insulation för att slippa tillverka ny stålull varenda gång man bygger ett nytt hus
”Miljö skadliga ämnen används för isolering i hus, samt använder stålullsisolering väldigt mycket ström”.

NTI ES20-4
Problemet vi har identifierat är bristen på kunskap när det kommer till ekonomisk- och miljövänlig körning (eco driving).   

NTI-ES20-5
Hushåll i Sverige & även här i Luleå slösar en stor mängd el & energi. En anledning är de apparater & laddare som konstant är inkopplade när de inte används. Därav drar de tjuvström.


Innov8 #3 – Idégenerering 

Utmaningen: 
Kom på förslag på hållbara lokala lösningar inom ert valda fokusområde.​

Fokusfråga: 
Vilken är er valda fokusfråga och problemformulering? ​
Hållbara energisystem, transporter eller fastigheter​?

Frågeställning: ​
Hur kan man lösa problemet? Vilken idé är den bästa?​

Uppgifter denna hållpunkt:

1. Idégenereringsuppgift 1: Kom på så många idéer på lösningar du kan, en idé per inlägg i idéformuläret. Enskilt i 5 min.​

2. Idégenereringsuppgift 2: Kom på fler problem gemensamt i gruppen, en idé per inlägg. Diskutera i grupp 5 min.​

3. Välj ut det bästa förslaget på lösning. 3 min.​

4. Ta fram en idébeskrivning, skriv in i idéformuläret, 5 min​

5. Berätta vilken idé ni valt ut.​

6. Kommentera och ge feedback på varandras idéer.

Skriv in så många förslag på lösningar som du kan komma på. Skriv ett förslag per inlägg. Starta om formuläret för att fylla i det igen. 
Länk till idéformuläret–>

Idébeskrivning Innov8 Days Luleå
Ange vilken idé er grupp valt att utveckla för att lösa ert valda problem. Beskriv idén kortfattat, vilket problem den löser och på vilket sätt. Skriv in er idé i den eller de fokusområden som ni valt i idébeskrivningsformuläret –>.


Det här är respektive grupps initiala obearbetade idébeskrivningar:

Innov8 day 7 december 2022

Luleå TE2A-1                               
”Vi kör för mycket bil idag. Bränsleförbrukningen är hög och vi vill minska den. Vi vill motivera människor att gå och cykla mer. Detta vill vi göra med hjälp utav en app. Vi vill att appen ska kunna räkna rörelse upp till en viss hastighet för att kunna räkna både cykel och gång. Vår idé är att man ska kunna samla poäng när man rör sig och av poängen kunna köpa saker av poängen, t.ex rabatter på olika affärer/hemsidor.”  

Luleå TE2A-2
Vi har tänkt använda och kombinera en mängd tekniska lösningar för att skapa ett hållbart energisystem för fastigheter.

Luleå TE2A-4
gruppnamn: πs (uttalas Peace)                        
Transport står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och i Luleå är transportsektorn den största utsläppskällan. Vi har även märkt av ett problem att de som bor utanför Luleå anser att kollektivtrafiken är bristande. Exempelvis ungdomar har svårt att ta sig till vänner, jobb och träningar utan en personbil. Vi vill minska antalet personbilar genom att uppmuntra samåkning i vår app vid namn RideShare. Och genom att införa kommunägda elbilar så kallade SR-bilar placerade på platser utanför Luleå som till ett lägre pris får användas av privatpersoner i närheten för att köra in mot Luleå med ett villkor: Att plocka upp folk längs vägen.

Luleå TE2B-1         
Istället för att använda el för att värma gågator ska vi använda avloppsvatten.

Luleå TE2B-2                               
Vi ska utöka och förbättra kollektivtrafiken i Luleå Kommun. Den ska bli elektrifierad och nya busslinjer ska koppla ihop utkanterna av staden med varandra.

Luleå TE2B-3
En blandning med turbiner under vatten som snurrar av strömmar. Är som ett vindkraftverk fast under vattnet.

Luleå TE2B-4          
Vår idé är att omvandla all rörelseenergi som skapas från gymmets spinningcyklar till elektrisk energi. Elen som genereras ska då användas till att driva gymmet.

Luleå TE2B-6
Utökad och pålitlig tågtrafik mellan Boden och Luleå hade förhoppningsvis lett till att fler tog tåget när dom pendlar mellan städerna. Vi hade då fått mindre utsläpp av bilar, mindre bilar på vägen och möjligtvis mindre som blir påverkade av el-krisen pga oladdade bilar.

Innov8 day 8 december 2022

Luleå TE2C-1
Vissa sträckor med magnetiska fält som kan ladda upp en elbil under körningen genom den magnetiska strömmen.                    

Luleå TE2C-2
Artificiella fönster för att inte tappa värme från riktiga fönster. Men i allmänhet bara värmeeffektiva hus.

Luleå TE2C-3
Utbytningsbara batterier i bussar som byts när de är slut och laddas.                   

Luleå TE2C-4
Att kunna lagra värmen då vi inte behöver den lika mycket som t.ex. sommaren. För att sedan använda den på vintern.                        

Luleå TE2C-5
För att ersätta spillvärmen från masugnarna så tänker vi inrätta ett krav på solceller först hos kommunens byggnader sedan egenbostäder.                              

Luleå TE2C-6
Elektrisk snö-scooter vilket ger ett alternativ av transport vid kortare sträckor.   

NTI TE20-1
Uppvärmda busshållplatser för att uppmuntra mer användning av bussar.          

NTI TE20-3
”Sustainable box: En apparat som mäter aktivitet nivån och energinivån i alla rum. Den använder sen denna data för att stänga av eller sätta på lampor i rum. Den stänger även av andra saker i rummet, t.ex värme.
Sustainable APP(tillägg till sustainable box). Här ska man kunna se energianvändningen i alla rum och kunna stänga av lampor och mackapärer remotely. Man ska även kunna se priset av elen. Ännu ett tillägg Sustainable sen, en rörelsesensor som känner av om någon är i rummet, om ingen är i rummet stänger den av lamporna automatiskt med avancerad autonom A.I. Den sänker även värme om ingen är där.”

NTI TE20-4
Ett klimatsmart smarthem – en app som berättar vad som är igång, varnar dig när du glömmer enheter i standby och gör det lätt att släcka allt när du åker iväg eller går och lägger dig.

NTI TE20-7
Vi vill använda den gamla fjärrvärmeinfrastrukturen, MEN istället för att värmekällan är restprodukter från SSAB så föreslår vi att vi kan använda bergvärme.

NTI ES20-1
Våran idé är att kunna öka lokaltrafiken ut till byarna bortanför Kallax genom att ha batteridrivna bussar. Med elbussar kommer även ett problem vars bussarna måste laddas i flera timmar. Våran lösning på det problemet är automatiserade batteribytesstationer vars bussen kör in och det tomma batteriet byts ut mot ett fulladdat batteri. Det tomma batteriet laddas och sätts in i nästa buss. Med detta kan vi på lång sikt dra ner priserna på lokaltrafik och folket som bor på landsbygden kör mindre bil och förbrukar mindre bränsle. vilket bidrar till ett hållbarare samhälle.        

NTI ES20-2
Plattor eller golv som kan generera energi från när man går på dem.

NTI ES20-4
Våran idé är att trafikskolor ska fortsätta och öka vikten av att lära ut eco driving och att när personer som tagit körkortet ska gå en kurs för att lära sig eco driving när deras körkort ska förnyas.

NTI ES20-5
För att minska slösandet av elektricitet till följd av inaktiva apparater & laddare ska hushåll använda sig av ”självurkopplande” eluttag. Det vill säga att kontakten kopplas ur automatiskt i uttaget efter en viss gången tid.


Innov8 #4 – Utveckla koncept

Innov8 #4 – Utveckla koncept på Innov8 Day Luleå i Vetenskapens hus.


Innov8 #5 – Designa modell/prototyp

Fler bilder och filmklipp från båda dagarnas modell- och prototypbyggen finns i respektive skolas Sharepoint-mapp på Innov8-servern (Innov8 Luleå gymnasieskola och Innov8 NTI Gymnasiet Luleå) samt i den gemensamma bildmappen för eventen (för partners)–>.
Här nedan är några bilder från elevernas arbetsprocess när de byggde modeller och prototyper.

Luleå TE2A-1 Prototyp Hoja cykel-app
CNC laserskärare

Pop up Makerspace på Navet med CNC laserskärare och 3D-skrivare tillsammans med Teknikens hus.

Innov8 #6 – Testa lösningen


Innov8 #7 – Presentera lösningen

Presentationsmaterial och presentationsfilmerna för respektive grupp finns i mapparna nedan (Obs! kräver access, be Niclas ge er åtkomst):

Juryreflektioner innan presentationerna Innov8 Days Luleå 7 dec 2022

15.00-16.00 Elevpresentationer Innov8 Day Luleå 7 december 2022
Obs! I respektive länkad mapp finns elevernas presentationsfilmer samt filmade jurykommentarer. (Lärare har åtkomst).
Varje elevgrupps arbete under dagen har bedömts utifrån följande kriterier:
Samarbete – Här bedöms hur väl gruppen samarbetar och arbetar mot ett gemensamt mål.
Kreativitet – Här bedöms idéhöjd och originalitet, hur nyskapande, unik och nytänkande idén är. 
Hållbarhet – Här bedöms om idén bidrar till en mer hållbar värld, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Nytta för mottagaren – Här bedöms hur väl användaren har nytta av denna idé? Användbarhet? Finns det en marknad för lösningen?
Presentation av lösningen – Här bedöms hur väl gruppen presenterar sin lösning.
Innovationspotential – Innovation är något nytt eller väsentligen förbättrat som man antingen är först med att introducera på marknaden, eller som introduceras för första gången. Här bedöms hur ny lösningen är, hur stor potentialen är att lösningen skapar värde och sannolikheten att det kommer gå att realisera och få ut på marknaden, i konkurrens med andra lösningar.

Elevgrupp Luleå TE2A-1 presentationsfilm och juryfeedback –>

Luleå TE2A-1 presentation av Hoja cykel-appen

Idébeskrivning: HOJA cykel-app. “Vi kör för mycket bil idag. Bränsleförbrukningen är hög och vi vill minska den. Vi vill motivera människor att gå och cykla mer. Detta vill vi göra med hjälp utav en app. Vi vill att appen ska kunna räkna rörelse upp till en viss hastighet för att kunna räkna både cykel och gång. Vår idé är att man ska kunna samla poäng när man rör sig och av poängen kunna köpa saker av poängen, t.ex rabatter på olika affärer/hemsidor.”

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2A-1SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3333233
SSAB4545544
Luleå kommun5444545
SSAB4544444
Luleå Energi4335433
Vattenfall5445554

Jurykommentarer:

 • Väldigt god tanke, bra med belöningssystem som triggar hjärnan att tjäna poäng och undvika bilen. Också bra med ren fakta på hur mycket vi sparar på om alla inom 5 km ställer bilen. Bra!
 • Tydlig problembeskrivning. Tänkt på flera detaljer och sidonyttor. Kom ihåg hållbarheten även när de kommer till belöningarna.
 • Bra och smart namn på Appen, kort och koncist. Användbart! Viktigt att ni lyfter fram hälsoaspekten som en fördel för ett friskare samhälle!
 • Väldigt bra jobbat! Om det just är cykling som uppmuntras, fundera på hur det går att särskilja löpning/promenad, om det är hastighetsgränsen 5-30 km/h som är aktuell.

Elevgrupp Luleå TE2A-2 presentationsfilm och juryfeedback –>

Luleå TE2A-2 presentation


Idébeskrivning: Klimatsmarta fastigheter och energisystem. Vi har tänkt använda och kombinera en mängd tekniska lösningar för att skapa ett hållbart energisystem för fastigheter. Solpaneler, batterilager, värmeåtervinning och fördelning mellan fastigheter, fjärrvärme, användarutbildning.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2A-2SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi5433353
SSAB5555555
Luleå kommun4445555
SSAB4555545
Luleå Energi5445543
Vattenfall5555555

Jurykommentarer:

 • Otroligt snyggt gjort och imponerad över att ni var så många som ändå lyckades samarbeta tillsammans och få ihop en sån bra presentation. Bra hållbarhetstänk för att locka nya invånare till Norrbotten!
 • Imponerad av ert helhetstänkande, inte bara en lösning utan en kombination av flera. Kostnadsanalys är nödvändigt för genomförande, bra att ni redan tänkt på detta. Även risken med överkonsumtion.
 • Någonting som är rätt i tiden och applicerbart! Ni lyfter fram flera tekniska lösningar samt att ni tar upp utbildning för att få samhället mer medvetet, det behövs. Toppen!
 • Väldigt bra jobbat! Istället för frånluftsvärmepump för att ta tillvara på värmen i frånluften, kika även på FTX-ventilation (från- och tilluftssystem med värmeväxling).
 • Väldigt bra att ni tänkte på placering av byggnader för att inte blockera solceller på en annan fastighet.

Elevgrupp Luleå TE2A-4 presentationsfilm och juryfeedback –>

Luleå TE2A-4 RideShare

Idébeskrivning: Transport står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och i Luleå är transportsektorn den största utsläppskällan. Vi har även märkt av ett problem att de som bor utanför Luleå anser att kollektivtrafiken är bristande. Exempelvis ungdomar har svårt att ta sig till vänner, jobb och träningar utan en personbil. Vi vill minska antalet personbilar genom att uppmuntra samåkning i vår app vid namn RideShare. Och genom att införa kommunägda elbilar så kallade RS-bilar placerade på platser utanför Luleå som till ett lägre pris får användas av privatpersoner i närheten för att köra in mot Luleå med ett villkor: Att plocka upp folk längs vägen.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2A-4SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi5433354
SSAB5554454
Luleå kommun5555555
SSAB5554454
Luleå Energi5345454
Vattenfall5555455

Jurykommentarer:

 • Sparar både miljö och pengar, också väldigt smart med en ”bil-pool” där man kan låna bil av kommunen/regionen för att slippa investera i en egen bil. Bra med betygssättning också. Otroligt genomtänkt i många aspekter! Väldigt imponerad över er presentation, vi behöver massvis med sådan kunskap på SSAB i framtiden!
 • Mycket imponerade av hela ert genomförande. Bra samarbete, tydlig problemformulering. Väldigt proffsig presentation. Bra koppling till A2030 målen. Imponerad av alla detaljer ni hunnit tänka.
 • Otroligt talande, snygg och välgjord presentation, ni imponerade! Fint att se samarbetet er emellan! Ni lyfter fram ett tydligt nuläge, problem och vart ni vill med er lösning. Välbeskrivet och en helhet i arbetet.
 • Väldigt bra jobbat! Fundera kring varför den här lösningen inte finns idag, vilka är hindren? Kan dom övervinnas?

Elevgrupp Luleå TE2B-1 presentationsfilm och juryfeedback –>

Idébeskrivning: Istället för att använda el för att värma gågator och cykelvägar ska vi använda överskottsvärme från avloppsvatten för att hålla dem is- och snöfria. Då får vi säkrare gå- och cykelvägar utan att slösa på el. Fler kan välja att gå eller cykla istället för att transportera sig på annat sätt vilket ger hälsosamma och hållbara transporter.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2B-1SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4444334
SSAB4545445
Luleå kommun5554545
SSAB4555445
Luleå Energi4345433
Vattenfall5554455

Jurykommentarer:

 • Väldigt imponerad av detta! Nya sätt att återvinna och använda spillenergi vi redan har och således ta tillvara på mer av det vi gör av med. Otroligt innovativt!
 • Kul att ni såg restenergi som en resurs. Imponerad av att ni fått med riskanalys och sidonyttor.
 • Gillade att ni vågade prioritera gång och cykelväg och motiverade detta.
 • Väldigt innovativt arbete med förslag. Ni har hittat lösningar också på de problem som kan uppkomma. Väldigt bra jobbat!
 • Fundera kring temperaturbehov, och hur avloppsvattnets värme är fördelat över dygnet. Finns det andra tillämpningar där man kan använda värmen från dusch/avlopp?

Elevgrupp Luleå TE2B-2 presentationsfilm och juryfeedback –>

Idébeskrivning: Vi ska utöka och förbättra kollektivtrafiken i Luleå Kommun. Den ska bli elektrifierad och nya busslinjer ska koppla ihop utkanterna av staden med varandra.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2B-2SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3233233
SSAB4544545
Luleå kommun4444554
SSAB4545544
Luleå Energi4345443
Vattenfall5555555

Jurykommentarer:

 • Det finns ett stort behov och en efterfrågan på detta, särskilt då vi ska expandera så pass mycket i framtiden. Viktigt att inkludera ”byarna” så att även de ska kunna ta sig till och från stadskärnan via kollektivtrafik. Snyggt helhetstänk!
 • Imponerad av att ni tagit hänsyn till risker och motiverad dessa med sidonyttor.
 • Rätt i tiden, behovet finns. Välbeskrivet och att ni lyfter fram nackdelar och vilka de positiva effekterna är! Bra jobbat!
 • Mycket fin prototyp! Väldigt bra jobbat!

Elevgrupp Luleå TE2B-3 presentationsfilm och juryfeedback –>

Luleå TE2B-3 Turbingeneratorprototyp

Idébeskrivning: Turbiner med elgenerator som placeras under vattnet som snurrar av vattenströmmar. Är ungefär som vindkraftverk fast under vattnet. Kan placeras i olika vattendrag och generera el lokalt.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2B-3SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4433333
SSAB4544444
Luleå kommun4444544
SSAB4555445
Luleå Energi345432
Vattenfall5455555

Jurykommentarer:

 • Smart tänkt, känns väldigt innovativt att nyttja och använda naturresurser vi redan har. Också viktigt att ni tänkte på det liv som finns i vattnet och hur man kan göra för att inte skada den miljön.
 • Mycket imponerad av hur ni genomförde uppgiften utifrån era förutsättningar med få deltagare i gruppen. Tydlig problembeskrivning och positivt att ni redan tänkt på potentiella användare.
 • Trots förändrat utgångsläge med tapp av gruppmedlemmar så tog ni er an uppgiften mer än väl. All eloge till er! Ett mycket intressant område som ni lyfte fram. Innovativt och med en fin prototyp! Bra jobbat!
 • Väldigt bra jobbat! Lösningar som påminner om denna, t ex svenska Corpower. Läs mer om deras utmaningar med slitage och kostnader för att se hur ni kan optimera eran lösning.

Elevgrupp Luleå TE2B-4 presentationsfilm och juryfeedback –>

Idébeskrivning: Vår idé är att omvandla all rörelseenergi som skapas från gymmets spinningcyklar till elektrisk energi. Elen som genereras ska då användas till att driva gymmet.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2B-4SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3222243
SSAB4555555
Luleå kommun4455555
SSAB5555555
Luleå Energi4335332
Vattenfall555554

Jurykommentarer:

 • Otroligt smart och det känns verkligen som att det här kan vara verklighet i framtiden. Tycker det visar på insikt och mognad att ni testade på olika förslag innan ni bestämde er för detta, och det blev ändå så himla genomtänkt och bra med flera olika aspekter. Imponerande!
 • Väldigt snygg prototyp. Smart att ta vara på ”gratis” energi. Gillade hur ni lyfte fram hur er innovation skulle kunna gynna både gymägare och kunder. Plus att ni tänkt på kopplingen till de globala målen
 • Ett bra samarbete i gruppen när ni omvärderat er ursprungliga idé mer än en gång och antagit en ny. Imponerad av er idé att ta tillvara på den rörelseenergin som skapas. Smart!  Otroligt fin prototyp ni visar upp och att ni ser både hur människor och samhälle gynnas av er idé. Snyggt!
 • Väldigt bra jobbat! Det hade varit intressant att se en investeringskalkyl kontra elproduktion.

Elevgrupp Luleå TE2B-6 presentationsfilm och juryfeedback –>

Idébeskrivning: Utökad och pålitlig tågtrafik mellan Boden och Luleå för att fler ska ta tåget när dom pendlar mellan städerna. Vi får då mindre utsläpp från bilar, förre bilar på vägen och färre som blir påverkade av el-krisen pga att de inte behöver ladda sina elbilar lika ofta.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2B-6SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3222233
SSAB4545545
Luleå kommun4445554
SSAB4545554
Luleå Energi4335443
Vattenfall555454

Jurykommentarer:

 • Här finns det verkligen ett kundbehov att uppfylla och en stor efterfrågan, både mellan Boden och Luleå och i övriga fyrkanten. I kombination med kollektivtrafiken i stan som en annan grupp jobbade med så finns det verkligen potential för att komma på smarta lösningar. Vill också föreslå att man har ett kort till all kollektivtrafik, så man kan åka buss/tåg/spårvagn mm på samma kort för att förenkla det hela för användaren. Bra jobbat!
 • Väldigt realistisk och viktig innovation som måste på plats för att Luleå och Boden ska kunna växa. Gillade att ni även tänkt på användarvänlighet och att trycka på att nyttja de system som redan finns.
 • Fint engagemang! Välskriven problembild, er idé gör det attraktivt att åka tåg då ni både har pendlarna i fokus och samtidigt lyfter säkerhetsaspekten med färre i biltrafiken. Rätt i tiden! Bra jobbat!
 • Väldigt bra jobbat! Fundera vidare på om det finns andra saker man kan ”passa på” att göra när man bygger rälsen. Samordningsvinster osv.
Juryn sammanfattar dagen den 7 december och elevernas arbeten.

Lärarkommentarer, sammanfattning av Innov8 Days Luleå 7 dec 2022

Lärarkommentarer, sammanfattning av Innov8 Days Luleå 7 dec 2022


Elevpresentationer Innov8 Day Luleå 8 december 2022
Obs! I respektive länkad mapp finns elevernas presentationsfilmer samt filmade jurykommentarer. (Lärare har åtkomst).

Elevgrupp Luleå TE2C-1 presentationsfilm och juryfeedback –>

Idébeskrivning: Dagens bilar har för låg räckvidd. Vår lösning handlar om att skapa elvägar med vissa sträckor med elektromagnetiska fält som kan ladda upp en elbil under körningen genom den elektromagnetiska strömmen. Elbilarna kan då ha mindre batterier och det blir inte samma problem med att hitta elbilsladdare.

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2C-1SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3343443
Vattenfall5555555
SSAB5554455
Luleå kommun5454533
Luleå Energi5545455

Jury-kommentarer:

 • Smart med motorvägsladdning
 • Hög energi genom hela processen
 • Mycket heltäckande presentation och problemlösning på hög nivå!
 • Gillar att de tog med säkerhetsaspekterna. Mycket tydlig presentation (trots kort film!)

Elevgrupp Luleå TE2C-2 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Dagens hus kräver mycket energi för att hålla värme. När fjärrvärmens överskottsvärme från SSAB:s masugnar försvinner (pga HYBRIT) behöver vi en alternativ lösning. En energieffektiv lösning som kräver lite el för värme.

Vår lösning handlar om att kombinera flera lokala elproduktionsmetoder och energikällor för att förse husen med energi. Husen ska förses med batteribackup, regnvattentank och elgeneratorturbiner, solpaneler, elbilar med V2H, energilager för att jämna ut elpriser och fördela elanvändningen över dygnet.

Jurybedömning:

Grupp Luleå TE2C-2SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi44444
Vattenfall4434545
SSAB5555555
Luleå kommun4545545
Luleå Energi5555554

Jurykommentarer:

 • SUPER
 • Hög hållbarhet – tar hand om energi på mycket lokal nivå.
 • Tydligt koncept!

Elevgrupp Luleå TE2C-3 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Fossildrivna bussar släpper ut mycket koldioxid och det tar lång tid att ladda elbussar.
Vår lösning handlar om att använda utbytningsbara batterier i bussar som snabbt byts ut när de är slut och laddas i lugnt tempo utanför bussen i den kombinerade batteribytes-/laddstationen.

Jurybedömning:

Grupp Luleå-Te2c- 3SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4444444
Vattenfall4555555
SSAB5555555
Luleå kommun4443335
Luleå Energi5445555

Jurykommentarer:

 • Batteribyte på buss tyckte vi var en väldigt smart idé!
 • Fin presentation!
 • Utbytbara bussbatterier. Smart med en upphöjd plattform för att enkelt göra det åtkomligt att byta batteri.

Elevgrupp Luleå TE2C-4 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Fjärrvärmen räcker inte till på vintern så att oljekraft behövs användas på vintern. Idag går värme till spillo under tider då vi producerar mer värme än vi för tillfället behöver. Vår lösning handlar om att kunna lagra värmen i en isolerade varmvattentank då vi inte behöver den lika mycket som t ex under sommaren. För att sedan använda den på vintern.

Jurybedömning:

Grupp Luleå-Te2c – 4SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi5444444
Vattenfall4555545
SSAB5555553
Luleå kommun3435534
Luleå Energi5445555

Jurykommentarer:

 • Bra pedagogisk presentation, lyfte svagheter och lösningar på det
 • Att lagra när det är överskott och använda när det är underskott, bra tänkande!
 • Säsongslager. Toppen att en grupp fångade det som Luleås fjärrvärmenät länge saknade!
 • Hög nytta!

Elevgrupp Luleå TE2C-5 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: När masugnarna stänger ner så går vi miste om spillvärmen som värmer stora delar av Luleå idag via fjärrvärme. För att ersätta energin från spillvärmen från masugnarna så tänker vi inrätta ett krav på solceller på fastigheter i Luleå. Först hos kommunens byggnader och sedan egenbostäder.

Jurybedömning:

Luleå-Te2c – 5SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3344453
Vattenfall5555555
SSAB5445553
Luleå kommun3335553
Luleå Energi5444554

Jurykommentarer:

 • Lyfte anställningstillfällen och bra sälj
 • Solceller. Mycket bra och tydlig presentation!

Elevgrupp Luleå TE2C-6 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Idag har vi för hög användning av fossila bränslen vid individuella småkörningar. Vår lösning är elsparkcyklar som på vintern förses med dubbdäck och värmehandtag.

Jurybedömning:

Grupp Luleå-Te2c – 6SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4444454
Vattenfall555555
SSAB5555555
Luleå kommun5555555
Luleå Energi5555554

Jurykommentarer:

 • Superbra presentation, kopplar mot Luleå kommuns mål om hållbarhet
 • Elsparkcyklar med dubbdäck tyckte vi var en av de bättre idéerna som presenterades idag!
 • Mycket lokalt anpassad lösning, många kloka tankar kring anpassning till kallt klimat och hur man ska minska antalet fossila korta transporter.
 • Eldriven sparkcykel. Bra återkoppling mot Luleå kommuns mål!

Elevgrupp NTI-TE20-1 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Problem inom detta område är att privatpersoner som bara bor några kilometer från stan och inom LLT räckvidd inte använder servicen. Och detta är för att dessa personer tar hellre bilen till jobbet istället för bussen, och detta är mestadels på grund av busstiderna, men även komforten gällande att vänta på bussen speciellt på en kall och seg måndag morgon.
Vår lösning är uppvärmda busshållplatser som värms av överskottsvärme från industrier med lågtempererad fjärrvärme för att uppmuntra mer användning av bussar.

Jurybedömning:

Grupp NTI – Te20 – 1SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3444454
Vattenfall5555554
SSAB5555555
Luleå kommun4553355
Luleå Energi5545555

Jurykommentarer:

 • Superbra presentation
 • Uppvärmning av busskur med lågtempererad fjärrvärme har nog stor potential!
 • Löser ett problem med kollektivtrafik i kallt klimat!
 • Smart att ta tillvara restvärme som inte används i dagsläget!
 • Varma busskurer. Smart, välutformat och bra presenterat koncept.

Elevgrupp NTI-TE20-3 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Vi använder mycket energi till el och värme i våra hem. Vår lösning är en apparat som mäter aktivitetnivån och energinivån i alla rum. Den använder sen denna data för att stänga av eller sätta på lampor i rum. Den stänger även av andra saker i rummet, t ex värme.
Sustainable APP (tillägg till sustainable box). Här ska man kunna se energianvändningen i alla rum och kunna stänga av lampor och mackapärer remotely. Man ska även kunna se priset av elen.
Ännu ett tillägg Sustainable sense. En rörelsesensor som känner av om någon är i rummet, om ingen är i rummet stänger den av lamporna automatiskt med avancerad autonom A.I. Den sänker även värme om ingen är där.

Jurybedömning:

Grupp NTI – Te20 – 3SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4444443
Vattenfall5555554
SSAB4545453
Luleå kommun3444444
Luleå Energi4545555

Jurykommentarer:

 • Sustainable box. Hög nyttoprodukt.
 • Roligt att även vattenförbrukningen kom med i tänket om hållbart smarthem.

Elevgrupp NTI-TE20-4 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Enheter vi glömmer att stänga av står i standby-läge och drar ström medan vi inte använder dem. Detta onödiga slöseri lägger större belastning på elnäten. Vår lösning, Caretaker – ett klimatsmart smarthem – en app som berättar vad som är igång, varnar dig när du glömmer enheter i standby och gör det lätt att släcka allt när du åker iväg eller går och lägger dig.

Jurybedömning:

Grupp NTI – Te20 – 4SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi444444
Vattenfall5435445
SSAB5555555
Luleå kommun4545555
Luleå Energi5554555

Jurykommentarer:

 • Superbra, siffror
 • Caretaker – smart app. Mycket bra att lyfta förbrukning i något som en vanlig dödlig kan förstå.

Elevgrupp NTI-TE20-7 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Vi ser att när SSAB byter till fossilfri stålproduktion så kommer fjärrvärmen att stryka med. Detta kommer skapa en hel drös kalla hus i Luleå. Vi vill använda den gamla fjärrvärme-infrastrukturen, MEN istället för att värmekällan är restvärme från SSAB:s masugn så föreslår vi att vi kan använda bergvärmepumpar.

Jurybedömning:

Grupp NTI TE20-7SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4443434
Vattenfall5555455
SSAB5555555
Luleå kommun4445535
Luleå Energi5454444

Jurykommentarer:

 • Bra jobbat idag
 • Bergvärmepumpar i fjärrvärmenät. Roligt att se att en produktionsanläggning inte alltid behöva vara förbränning.
 • Bra problemlösning!

Elevgrupp NTI-ES20-1 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: I dagens samhälle finns det ett problem med lokaltrafiken. Den är mycket dyrare än förut och går sällan bussar ut till byarna. Den är även ohållbar då bussarna drivs av diesel även fast vissa bussar drivs på biobränsle så är den stora majoriteten av alla bussar som går till landsbygden dieseldrivna.
Vår idé är att öka lokaltrafiken ut till byarna bortanför Kallax genom att ha eldrivna aerodynamiska bussar. Med elbussar kommer även problemet att bussarna måste laddas i flera timmar. Vår lösning på det problemet är automatiserade batteribytesstationer vars bussen kör in och det tomma batteriet byts ut mot ett fulladdat batteri. Det tomma batteriet laddas och sätts in i nästa buss. Med detta kan vi på lång sikt dra ner priserna på lokaltrafik och folket som bor på landsbygden kör mindre bil och förbrukar mindre bränsle. Detta bidrar till ett hållbarare samhälle.      

Jurybedömning:

Grupp NTI – Es20 – 1SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4444444
Vattenfall5555545
SSAB5555555
Luleå kommun3445535
Luleå Energi5555555

Jurykommentarer:

 • Bra jobbat
 • Batteribyte på buss är en bra idé!
 • Bonus för de presenterade siffrorna och för att man tänkte mer avancerat kring design av bussen.
 • Pluspoäng för snygg presentation.

Elevgrupp NTI-ES20-2 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Vi förbrukar mer el än vad vi borde. Vår lösning är plattor eller golv som kan generera elenergi från att man går på dem. Elgenereringsplattorna ska vara röda och placeras som en energistig på platser där många människor promenerar.

Jurybedömning:

Grupp NTI – Es20 – 2SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4444434
Vattenfall5555555
SSAB5555455
Luleå kommun5555545
Luleå Energi5555444

Jurykommentarer:

 • Jättebra
 • Mycket innovativ idé och lösning!
 • Hög klass på research och vidareutveckling.
 • Energistig. Bra presentation med även inslag att psykologi (röd färg för att folk går fortare, därav mer energi).
 • Sålde verkligen in innovationen!

Elevgrupp NTI-ES20-3 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Idag används miljöskadliga ämnen för isolering i hus. Mineral-, glas- och stenulls-isolering kräver väldigt mycket energi vid tillverkning. Den lösning som vi har hittat är att använda cellulosa-isolering med insulation för att slippa tillverka ny mineralull varenda gång man bygger ett nytt hus. Använd återvunnet papper till isolering!

Jurybedömning:

Grupp NTI – Es20 – 3SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3334333
Vattenfall5545555
SSAB555555
Luleå kommun5555555
Luleå Energi5445555

Jurykommentarer:

 • Bra val av område, viktigt att vi isolerar ordentligt och med saker som är bra för miljön och klimatet!
 • Hållbar isolering. Stor nytta för framtida byggandet.
 • Bra uppbyggd demo.

Elevgrupp NTI-ES20-4 presentationsfilm och juryfeedback–>

Idébeskrivning: Problemet vi har identifierat är bristen på kunskap när det kommer till ekonomisk och miljövänlig körning (eco driving). Vårt förslag är att inför krav på ECO-driving-kurs.

Jurybedömning:

NTI – Es20 – 4SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi3343333
Vattenfall5555555
SSAB5345553
Luleå kommun4555535
Luleå Energi4455544

Jurykommentarer:

 • Mycket snygg presentation!
 • Genomtänkt lösning!
 • Ecodriving. Mycket bra att gruppen tänkt en annan lösning än en ren ”fysisk”/teknisk innovation.
 • Väldigt bra att lyfta beteenden.

Elevgrupp NTI-ES20-5 presentationsfilm och juryfeedback–>

Prototyp smart eluttag

Idébeskrivning: Hushåll i Sverige och även här i Luleå slösar en stor mängd el och energi. En anledning är de apparater och laddare som konstant är inkopplade när de inte används. Därav drar de tjuvström. För att minska slösandet av elektricitet till följd av inaktiva apparater och laddare ska hushåll använda sig av smarta ”självurkopplande” eluttag. Det vill säga att strömmen kopplas ur automatiskt i uttaget efter en viss tid.

Jurybedömning:

NTI – Es20 – 5SamarbeteKreativitetProblemlösningHållbarhetNyttaPresentationInnovationspotential
Luleå Energi4444333
Vattenfall5555555
SSAB5455544
Luleå kommun3225423
Luleå Energi5455555

Jurykommentarer:

 • Smarta eluttag i smarta hem. Mycket tydlig och välgjord presentation.
 • Hög nytta för gemenefastighetsägare.

Kommentarer från partners och lärare i slutet av Innov8 Days Luleå 8 dec 2022:

Kommentarer från partners i juryn och lärarna i slutet av dagen 8 december

Innov8 #8 – Reflektera över processen

Utvärderingsformulär för elever –>

Utvärderingsformulär för lärare och samarbetspartners –>

Innov8 #8 – Reflektera över projektet och processen.

Skriv en reflektion över projektet, beskriv vad du lärt dig och ge exempel på vilka kunskaper och förmågor du visat prov på att du har. Vad har gått bra och vad skulle du kunnat göra annorlunda? Hur tycker du att ert samarbete i gruppen gått?
Har du fått några nya insikter?
Vilken grupps lösning anser du är den mest innovativa och bästa av alla under de två dagarna?
Skulle du vilja jobba vidare med din grupps lösning och utveckla en fungerande prototyp? I så fall kan du ansöka om vårt Innov8-stipendium på upp till 25000:-. Läs mer om Innov8-stipendium här –>

Självskattningsformulär:
Min problemlösningsförmåga – självskattning –>

Min kreativa förmåga – självskattning –>

Min samarbetsförmåga – självskattning –>