Agil systemutveckling

Att bedriva utveckling med agila metoder innebär att man arbetar iterativt och inkrementellt med många små och snabba delleveranser i regelbundet korta intervaller.Arbetssättet är flexibelt och betonar snabb­­het, in­formellt sam­arbete, täta kund­kontakter och möjlig­het att ändra under arbetets gång. (Se agil.) Även krav­specifikationen bör kunna revideras under projektets gång eftersom behov, önskemål och förutsättningar kan … Fortsätt läsa Agil systemutveckling