Konstruktionsmaterial för byggnader

De viktigaste och vanligaste materialgrupperna är:

 • Järn och stål
 • Andra metaller (t ex aluminium)
 • Trä
 • Plaster och gummi
 • Sten, mineral, keramer, cement och betong
 • Glas

Viktiga materialegenskaper:

 • Mekaniska (hållfasthetsegenskaper, böjhållfasthet, tryckhållfasthet, draghållfasthet, hårdhet)
 • Fysikaliska (densitet, längdutvidgning, värmeledningsförmåga, resistivitet)
 • Kemiska (korrosionsegenskaper)
 • Tillverkningstekniska (gjutbarhet, svetsbarhet, varm- och kallbearbetbarhet)

Materialstandarder

 • Svensk standard SS
 • Europastandard EN

Vid val av konstruktionsmaterial måste vi ta hänsyn till materialegenskaper, pris, tillgänglighet och miljöfaktorer.

Individuellt research arbete 2020-02-05:

Sök svar på frågorna för de olika konstruktionsmaterialen nedan. Skriv dina svar i din loggbok. Ange vilka källor har du använt för att hitta dina svar.

Natursten

Ge några exempel på natursten. Ge exempel på materialegenskaper. Ge exempel på användningsområden.

Cement

Vad är cement? Vad består det av? Ge exempel på materialegenskaper. Ge exempel på användningsområden.

Betong

Vad är betong? Vad består det av? Ge exempel på materialegenskaper. Ge exempel på användningsområden.

Lättbetong

Vad är lättbetong? Vad består det av? Ge exempel på materialegenskaper. Ge exempel på användningsområden. Nämn två fördelar med lättbetong jämfört mot vanlig betong.


Keramer

Vad är keramer? Vad består det av? Ge exempel på materialegenskaper. Ge exempel på användningsområden.

Tegel

Vad är tegel? Vad består det av? Ge exempel på materialegenskaper. Ge exempel på användningsområden.

Glas

Vad är glas? Sodaglas, Kristallglas, Borsilikatglas, specialglas. Vad består det av? Ge exempel på materialegenskaper. Ge exempel på användningsområden. Vad händer när ett härdglas brister?

KL-trä?

Beskriv vad det är. Vilka egenskaper kännetecknar KL-trä? Ge exempel på användningsområden för KL-trä. Vilka fördelar har KL-trä? 

Limträbalk

Beskriv vad det är. Vilka egenskaper kännetecknar en limträbalk? Ge exempel på användningsområden. Vilka fördelar har Limträbalken?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *