Spelprogrammering med Unity – create with code

Här är instruktioner för att komma igång med spelprogrammering i Unity. Programmeringsspråket är C#, men utvecklingsmiljön i Unity erbjuder en hel del funktionalitet som möjliggör spelutveckling utan krav på djupa förkunskaper inom programmering.

Kurs-webbplats på Unity

Lesson Plans Unity Create With Code

Länk till Project 1 assets

Första lektionsuppgiften
Exempel på uppdrag från kursen

Hoppspel