Skiss, teckning och ritningar

http://www.iktlabbet.se/wp-content/uploads/2019/10/skiss-teckning-ritning-Konstruktionsritning.pdf

Skiss, (från grekiska schedios – schediazo) betyder hastigt gjord, nonchalant – att göra något på rak arm. (Wikipedia.se)

Används till: Ofärdig teckning, prova på former, funktioner, storlekar – idéutveckling

Teckning är en form av bildligt uttryck och är en av de största formerna inom bildkonst. (Wikipedia.se)

Används till: Färdig visuell modell av verkligheten, visar hur man tänker sig det ser ut. (Kommer att se ut.)

En teknisk ritning är ett tekniskt dokument som används för att helt och hållet ange krav för produkter som ska tillverkas eller bearbetas. (Wikipedia.se)
Visar hur det ska konstrueras.

Teknisk ritning – olika typer av linjer

Konturlinje, Hel linje
Visar en form vi kan se
Framsida
Ljushållare