Scrum Planning Meeting Fashiontech-Projects

Design TE18DP och Webbutveckling TE18IM

Genomgång av dagens lektionspass.

  1. Projektmöte, Scrum Sprint Planning Meeting
  2. Utse en Scrum Master för denna veckas Sprint och dagens Sprint Planning Meeting. Alla skriver i sin loggbok vem som är Scrum Master och vilka övriga som är med i projektgruppen och närvarande idag. Product Owners, Development Team och eventuella andra intressenter (t ex Customer, Sponsor).
  3. Skriv en Product backlogg. Sammanställ en önskelista på alla aktiviteter. Korta beskrivningar av saker som ska uppdateras, läggas till eller förändras med hemsidan. Alla skriver något. Webbutvecklarna skriver också ner saker som behöver eller kan behöva förbättras med hemsidan.
  4. Fokus och extra prioriterat idag är sidorna för Arbetsbeskrivning.
  5. Gå igenom era individuella aktivitetslistor och skapa en gemensam Product Backlogg för projektgruppen.
  6. Välj ut prioriterade uppgifter på olika personer och skriv upp vem som gör vad.
  7. Jobba med de prioriterade uppgifterna.
  8. Utvärdera vid lektionens slut. Vad gick bra? Hann ni fördela arbetsuppgifter till alla för veckan? Vad kunde ni gjort bättre gällande Sprint Planning-mötet?