Fashion Tech – designutmaning

Uppdrag: Ta fram design-idéer till funktionella arbetskläder för olika yrkeskategorier
Syfte: Förbättra klädbärarens arbetsdag genom att förbättra klädernas funktion mha sensorer och annan elektronik.  

Brainstorming-övning (enskilt)
Kom på så många funktioner och exempel som möjligt.
Beskriv vad funktionen ska kunna göra, varför det kan vara bra och vilken typ av komponent som behövs i klädesplagget för att erhålla önskad funktion.

 • Brandman (exempel: temperatursensor …)
 • Polis
 • Byggarbetare
 • Vägarbetare
 • Butikspersonal
 • Kassörska
 • Trädgårdsmästare/Parkarbetare (ex färgsensor i handske)
 • Lastbilschaufför
 • Förskollärare, hålla koll på barnen (ex: fuktsensor i blöja)
 • Skolpersonal, lärare (ex se Vinnova-projekt IoT-Hubb skola)
 • Kontorsarbetare
 • Lagerarbetare
 • Undersköterska på sjukhus
 • Hemtjänstpersonal
 • Arbetskläder, skyddsutrustning, knäskydd
 • Skyddsskor
 • Skyddshjälmar
 • Handskar

Reflektionsuppgifter efter We_change-H&M-hackathon

Reflektion från H&M-hacket:
Vi är en av ca 30 gymnasieskolor runt om i Sverige som deltagit i denna tävling om att komma på innovativa lösningar till H&M inom hållbart mode och cirkulär ekonomi (se
http://www.iktlabbet.se/teknik/hackaton-med-wechange-och-hm/ för mer info).
En stark drivkraft och motivation hos eleverna och skolorna är att komma på den bästa idén och vinna tävlingen, och därmed få äran att komma till den nationella ceremonin i Stockholm.

Jury är arrangören We_Change och/eller H&M.

Inför hacket skrev H&M följande:

”Vi på H&M vill leda utvecklingen framåt mot en mer rättvis, jämlik, cirkulär och förnybar modeindustri tillsammans med dig.
Vi på H&M har en vision om att leda utvecklingen mot en hållbar modeindustri. Ett led i detta handlar om att alla våra produkter ska vara tillverkade av återvunna eller på annat sätt hållbart framtagna material. Vi tror enormt mycket på utvecklingen mot ett cirkulärt ekonomiskt system. Vi ser en stor utveckling av nya tekniker för att t.ex bryta ner fibrer från gamla kläder att bilda nya textilier och känner stor trygghet i möjligheten att producera kläder hundra procent hållbart.
H&M har flera hållbarhetsutmaningar, sociala som ekologiska som vi hela tiden vill förbättra oss inom. Kopplat till cirkulär ekonomi som detta case ska handla om är vår största utmaning samspelet mellan oss och kund. När plagget lämnar butiken- lämnas ansvaret över till kunden att vårda, ta till vara på och återlämna plagget till oss. Detta kommer bli en framtida utmaning då kapaciteten att ta hand om äldre textilier ökar markant med nya tekniker och regelverk samtidigt som beteendemönstret hos den enskilde konsumenten inte utvecklas i samma takt.
Vi ser fram emot att arbeta fram lösningar för ett mer hållbart samhälle tillsammans med dig på vårt hackathon!

Man kan så klart ifrågasätta H&M:s val av vad som är viktigast, och det är tydligt att de gav eleverna en tillrättalagd utmaning i syfte att de skulle komma på idéer för att lösa någon av följande två definierade problemen som H&M valt ut:
Uppdrag 1. Hur ska H&M få fler kunder att ta hand om kläder de köpt, undvika slit och släng?
Är problemet idag verkligen att konsumenterna måste bli mer varsamma i sin hantering av ”skitkvalitetskläderna?” de köper så att de inte sliter ut dem i förtid? T ex inte tvätta dem så ofta.
Uppdrag 2. Hur kan H&M bli bättre på att nudga/inspirera/möjliggöra för kunder att komma tillbaka med plagg de köpt när de är förbrukade?

 1. Vad tyckte ni om We_change och H&M-projektet? Skriv lite kort en reflektion. Vad var bra, vad var mindre bra.
 2. Använde We_change och H&M en innovationsprocess för det här projektet?
 3. Anser du att det här var ett bra exempel på en innovationsprocess? 1-5.
 4. Beskriv processen ni nu varit med i, ge konkreta exempel.
 5. Hur innovativa idéer tycker ni att denna process resulterade i? skala 1-5.
 6. Finns det något som varit problematiskt i upplägget för denna innovationsprocess?

 7. Gör en kritisk reflektion av ert eget arbete.
  Syfte med reflektionen:
  Vi behöver reflektera över vårt eget arbete för att lära och kunna utvecklas och bli ännu bättre.
  Vi behöver reflektera över våra metoder och processer för att kunna utveckla dem och göra dem ännu bättre.
  Vi behöver reflektera över våra egna förslag för att hitta nya infallsvinklar och se eventuella konsekvenser av förslagen. Det kan finnas förbättringspotential även i riktigt bra förslag.

Reflektionsfrågor:
8. Hur bra samarbetade ni i gruppen? (1-5).
9. Hur bra anser du att era egna förslag är på att lösa problemet? (1-5).
10. Hur innovativt anser du att ert förslag är? (1-5).
11. Hur innovativa anser du att de andra gruppernas förslag är? (1-5).
12. Vilka konsekvenser kan ert förslag få på andra problemområden inom modebranschen och klädernas produktlivscykel? Ge några exempel.
13. Välj ut ett av problemområdena i uppgift 12 och ta fram förslag på en teknisk lösning för det problemet.

Verktyg som mäter ditt klimatavtryck

Testa din klimatpåverkan med beräkningsverktyg från olika organisationer!

Med en klimatsmart livsstil kan du minska din klimatpåverkan.
Att leva klimatsmart innebär att man har en livsstil som inte har långsiktig negativ påverkan på klimatet. Med det menas ett personligt klimatavtryck om maximalt 2 ton CO2e per person och år.
Världssnittet ligger idag på 5 ton CO2e per år och snittsvensken har ett klimatavtryck på 9 ton.

Klimatförändringar och klimathot

Kan vi avvärja klimathotet genom en klimatneutral livsstil? Med hjälp av en klimatkalkylator kan du få insikt i din klimatpåverkan. Du kan även snabbt och enkelt testa att ändra dina svar för att se hur en förändring av din livsstil påverkar din klimatpåverkan. Om vi är många som gör förändringar som minskar miljöbelastningen så kan det få en stor effekt totalt.

Klimatkontot

Klimatkontot har du chans att se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livstil.

Börja med att fylla i ”Snabba svar”. Dessa frågor täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil. Det finns även frågor om konsumtion av varor och tjänster. Sedan kan du se ditt resultat eller fylla i ”Fler frågor tack!”. Om du fyller i dessa frågor också blir beräkningen av din klimatpåverkan mer komplett, om du inte gör det används schablonfaktorer för dessa frågor.

Du kan själv välja att fylla i din livsstil under ett specifikt år eller för ett normalår. Genom att logga in och spara dina resultat kan du sedan jämföra mellan olika år. Du kan också testa och se vad du får för resultat om du potentiellt skulle ändra din livsstil.

Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och har utvecklats för den nya upplysningstjänsten
www.hallakonsument.se vilket samordnas av Konsumentverket. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Klimatkalkylatorn

En viktig förutsättning för att nå minskade klimatutsläpp är att förstå den totala klimatpåverkan som kan kopplas till den egna livsstilen. Klimatkalkylatorn som utvecklats av WWF och SEI (Stockholm Environment Institute) syftar till att illustrera den totala klimatpåverkan från våra livsstilar och vill inspirera så många som möjligt att förändra sina vanor i en mer hållbar riktning.

En stor del av klimatpåverkan från våra produkter har genererats någon annanstans. Därför tar klimatkalkylatorn även med utsläppen från tillverkningen av exempelvis ett vindkraftverk, en värmepump eller en bil.
Hur lever du? Och vad kan du ändra?
Testa på https://www.klimatkalkylatorn.se/

ClimateHero

ClimateHero kan du snabbt och enkelt beräkna ditt klimatavtryck.

Testet består av ett antal frågor som tar cirka 5 minuter att besvara.

Testet består av ett antal frågor i tre kategorier. Den första kategorin är Bostad, som beräknar klimateffekten av uppvärmning och elkonsumtion.
Den andra kategorin är Resor, som beräknar klimatpåverkan från flyg och bil resor, motorcykel, motorbåt, moped, scooter m.m.
Den tredje kategorin är Konsumtion som beräknar klimatpåverkan från köttkonsumtion, matsvinn, shopping, återvinning etc.

Källkritik

Kan vi lita på klimatkalkylatorerna?

Grova fel i verktygen som mäter klimatavtryck”, enligt en skribent i NyTeknik 2019-04-19.

Viktigt ta hänsyn till den totala klimatpåverkan”, svarar WWF och SEI för att bemöta kritiken 2019-04-26.

Fortfarande fel värden i klimatverktyget”, hävdar samme skribent i NyTeknik 2019-05-07.

Skapa ett säkert lösenord

Här kommer tips på hur du kan skapa säkra lösenord till dina digitala tjänster.

If  your password is: “password123456” or anything similar (or 00000, looking at you, Kanye West) – it is not going to be effective. You may think that using a long and complicated password, such as; “YourName+yourDOB” will protect your account. Bad news – this is not the case.

If you’d like to find out where these recommendations come from and why you should follow them – have a look at this short video which shows how passwords are currently being “guessed” by software and algorithms.

Rather than give you a list of recommendations, we would like to guide you through few steps you can follow to satisfy all usual password requirements and keep your accounts safe.

Step 1

Pick your favourite symbol from the below list and your favourite number (you should be able to easily locate it on any keyboard:

! @ £ $ % & ? = * # / \ ( ) > <

Step 2

Come up with 4 random, short and unrelated words

(for example: sevenzebrascooterwind )

Think of 7 zebras riding a scooter with a wind in their hair – this will stick with you

Step 3

Replace every “X” letter in each word with your favourite number (for example we will replace every second letter with 9. Like this: s9ven)

Step 4

Capitalise every “Y” letter in each word (we will capitalise every last letter. Like this s9veN)

Step 5

Connect all words with your favourite symbol. In our example we get:

s9veN>z9brA>s9ooteR>w9nD

Step 6

Congratulations – you are done. You have created a very secure password.

Word of caution – remember that if you use the same password for all of your different accounts out there, your best password is only as good as the easiest to hack website where it’s stored. Each different account should have its own unique password. If you can’t face having completely different passwords maybe create one strong base password like the one above and then add a specific encrypted word at the end (or in the middle) which describes the account, like this: f9ceboOk or a9azOn or s9insburYs

Hållbar utveckling – hållbara företag

Tillverkning, distribution och användningen av olika typer av produkter står för en stor andel av världens utsläpp, utnyttjande av ändliga naturtillgångar och bidrar till en negativ och destruktiv klimatpåverkan.
Vad kan ett varumärke eller företag göra för att bli ett mer hållbart företag?
Hur kan man som företag jobba med hållbar utveckling?
På denna sida kommer ett antal konkreta exempel presenteras.

FN prisar Apples satsning på förnybar energi

Apple är ett företag som under många år stått för en betydande del av världens utsläpp. Många av företagets produkter har medvetet designats, konstruerats och tillverkats på ett sätt som försvårat möjligheten att reparera och laga dem.
Efter massiv kritik från upprörda konsumenter världen över, och ett flertal kostsamma och långdragna juridiska tvister, har företaget på senare år styrt om till ett mer hållbart företagande ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Det Apple lyckats åstadkomma inom ramen för sina miljösatsningar, och anledningen till att de nu alltså uppmärksammats av FN, är följande:

 • Minskat sina koldioxidutsläpp med 35% de senaste tre åren.
 • Bytt till 100% förnybar energi i sina kontor, butiker och serverhallar i 43 länder.
 • Minskat den genomsnittliga energianvändningen med 70% fördelat över företagets huvudsakliga produktsortiment.
 • Apple har också inlett samarbete med Conservation International för att skydda och återskapa ett 11000 hektar stort saltvattenrikt skogsområde i Colombia som beräknas kunna suga upp 1 miljon ton koldioxid (CO2) under projektets livstid.

Läs mer om Apples pris i artikeln i 9to5mac: Apple wins United Nations award for use of 100% renewable energy and more, av Ben Lovejoy, sep. 26th 2019Spelprogrammering med Unity – create with code

Här är instruktioner för att komma igång med spelprogrammering i Unity. Programmeringsspråket är C#, men utvecklingsmiljön i Unity erbjuder en hel del funktionalitet som möjliggör spelutveckling utan krav på djupa förkunskaper inom programmering.

Kurs-webbplats på Unity

Lesson Plans Unity Create With Code

Länk till Project 1 assets

Första lektionsuppgiften
Exempel på uppdrag från kursen

Hackathon med WeChange och H&M

Introduktion till Hackathon med WeChange och H&M.

Dagens lektion kommer handla om:
Vad är ett Hackathon?
Vad är Cirkulär Ekonomi?
Läsa igenom handledningen HM Handledning Hackathon 2019
Svara sedan på frågorna nedan.

 1. Vad är ett Hackathon?
 2. Vilka framtidsutmaningar står H&M inför?
 3. Varför vill H&M köra detta Hackathon med oss?
 4. Varför behövs cirkulär ekonomi?
 5. Vad betyder begreppet cirkulär ekonomi?
 6. Vad innebär Nudging?
 7. Ge några exempel på Nudging.
 8. Vilka framgångsfaktorer är viktiga för att man ska lyckas med ett beteendeförändringsarbete?
 9. Diskussionsfråga om etik. Är det etiskt ok att manipulera vårt handlande/agerande utan att vi själva är medvetna om det? Finns det lägen när det är ok och andra lägen det inte är det? Vad tror du själv är mest beteendeförändrande? Svara på frågorna enskilt först, så ska vi diskutera det i grupp sedan.

Exempel på utmaningar att fundera på inför Hackathon med H&M:

 • Tillverka och sälja färre kläder!
 • Skapa nya inkomstkällor för modeföretagen. Vad ska H&M tjäna pengar på?
 • Nya erbjudanden och upplevelser i butikerna.
 • Få konsumenterna att köpa färre kläder.
 • Få tillverkarna och konsumenterna att välja bättre kvalitet så att kläderna håller längre.
 • Tillverka lokalt mha ny teknologi.
 • Använda nya biologiska och ekologiska material
 • Utveckla nya mer hållbara innovativa tillverkningsmetoder
 • Sluta med/minska användningen av gifter.
 • Uppmuntra till att lappa och laga (remake, redesign, restyle) istället för att slänga och köpa nytt.
 • Byta kläder med varandra, få folk att köpa begagnat. Socialt och kulturellt accepterat, trendigt, modernt smart mode.
 • Spåra klädernas användning. Hur gör vi det? Med teknik och digitala tjänster.
 • Miljö- och klimatavtrycksmärka kläderna. 
 • Materialåtervinna lokalt
 • Komma på nya användningsområden för förbrukade textilier.
 • Konsument-communities


Andningen påverkar din hjärna

I nedanstående artikel från Quartz kan vi läsa om hur forskare identifierat vad som händer i vår hjärna under djupandning.

Neuroscientists have identified how exactly a deep breath changes your mind

By Moran Cerf, November 19, 2017, Kellogg School of Management, Northwestern University

Breathing is traditionally thought of as an automatic process driven by the brainstem—the part of the brain controlling such life-sustaining functions as heartbeat and sleeping patterns. But new and unique research, involving recordings made directly from within the brains of humans undergoing neurosurgery, shows that breathing can also change your brain.

Simply put, changes in breathing—for example, breathing at different paces or paying careful attention to the breaths—were shown to engage different parts of the brain.

Humans’ ability to control and regulate their brain is unique: e.g., controlling emotions, deciding to stay awake despite being tired, or suppressing thoughts. These abilities are not trivial, nor do humans share them with many animals. Breathing is similar: animals do not alter their breathing speed volitionally; their breathing normally only changes in response to running, resting, etc. Questions that have baffled scientists in this context are: why are humans capable of volitionally regulating their breathing, and how do we gain access to parts of our brain that are not normally under our conscious control. Additionally, is there any benefit in our ability to access and control parts of our brain that are typically inaccessible? Given that many therapies—Cognitive Behavioral Therapy, trauma therapy, or various types of spiritual exercises—involve focusing and regulating breathing, does controlling inhaling and exhaling have any profound effect on behavior?

This recent study finally answers these questions by showing that volitionally controlling our respirational, even merely focusing on one’s breathing, yield additional access and synchrony between brain areas. This understanding may lead to greater control, focus, calmness, and emotional control.

The study, conducted by my post-doctoral researcher, Dr. Jose Herrero, in collaboration with Dr. Ashesh Mehta, a renowned neurosurgeon at NorthShore University Hospital in Long Island, began by observing brain activity when patients were breathing normally. Next, the patients were given a simple task to distract them: clicking a button when circles appeared on the computer screen. This allowed Dr. Herrero to observe what was happening when people breath naturally and do not focus on their breathing. After this, the patients were told to consciously increase the pace of breathing and to count their breaths. When breathing changed with the exercises, the brain changed as well. Essentially, the breathing manipulation activated different parts of the brain, with some overlap in the sites involved in automatic and intentional breathing.

The findings provide neural support for advice individuals have been given for millennia: during times of stress, or when heightened concentration is needed, focusing on one’s breathing or doing breathing exercises can indeed change the brain. This has potential application to individuals in a variety of professions that require extreme focus and agility. Athletes, for example, have long been known to utilize breathing to improve their performance. Now, this research puts science behind that practice.

Beyond studying the ability of humans to control and regulate their neural activity volitionally, the study was also unique in that it utilized a rare method of neural research: directly looking inside the brains of awake and alert humans. Typical neuroscience studies involving humans use imaging techniques (i.e. fMRI or EEG) to infer the neural activity in people’s brain from outside the skull. But studies involving electrodes implanted in humans’ brains are rare. The ability to look inside the humans’ brains allows us to study thinking, deciding and even imagining or dreaming by directly observing the brain. The study subjects in our work were patients who had electrodes implanted in their brain as part of a clinical treatment for epilepsy. These patients were experiencing seizures that could not be controlled by medication and therefore required surgical interventions to detect the seizure focus for future resection.

Given that detection requires the patient to have a spontaneous seizure in order to identify the exact seizure onset location, which can take days, the patients are kept in the hospital with electrodes continuously monitoring their brain activity.

The research findings show that the advice to “take a deep breath” may not just be a cliché. Exercises involving volitional breathing appear to alter the connectivity between parts of the brain and allow access to internal sites that normally are inaccessible to us. Further investigation will now gradually monitor what such access to parts of our psyche that are normally hidden can reveal.

Reebok: Spring fort som fan – få ett par skor

Avancerad teknik möjliggjorde en uppmärksammad och lyckad reklamkampanj som stärkte Reeboks varumärke.

Läs artikeln på Resumé.

Lördagens event på Drottninggatan krävde ditt snabbaste jag. De som lyckades tilldelades ett par skor från Reebok. Se Animals nya kampanj här.

Under helgen byggde Reebok och reklambyrån Animal upp en specialbyggd utomhustavla på Drottninggatan i Stockholm där de uppmuntrade folk att göra ett snabbhetstest. Alla som sprang snabbare än 17 kilometer i timmen låste upp luckorna i tavlan och fick hämta ut den nya Reebok-modellen ZPump 2.0. Löpningen mättes med en inbyggd hastighetskamera.

Bakom den livfulla kampanjen står Animal, som även är skapare till TrumpDonald.org, som blev en succé världen över. Den tekniska lösningen konstruerades, byggdes och installerades av Niclas Ekholm på IKT-Labbet.

– Vi gillar tanken på att ta en klassisk annonsyta och förvandla den till något unikt och uppseendeväckande. Det här blir en direkt upplevelse för människorna, samtidigt som Reebok kan ge dem något av stort värde, säger Markus Schramm, creative på reklambyrån Animal, i en kommentar.

– För oss på Reebok är det viktigt att göra saker på riktigt och verkligen aktivera vår målgrupp. Vi vill inspirera människor till att springa och testa sina gränser, även när de inte är på gymmet. Det är vad vår tagline Be More Human verkligen handlar om.

dsfds
ZPump 2.0 Speed Cam – reklamkampanj för Reebok på Drottninggatan i Stockholm