Introduktion till ChatGPT för lärare

Det här är en introduktionskurs om ChatGPT för lärare.
Du lär dig vad ChatGPT är, hur det fungerar och hur du som lärare kan använda det som stöd i ditt arbete för att effektivisera dina lektionsplaneringar, skapa elevinstruktioner, sammanfatta texter, bedöma elevtexter m.m.