Innov8 Days Luleå 2023

Innov8 Days Luleå – Framtidens Hållbara Luleå HT 2023

Denna sida innehåller information, instruktioner och dokumentation inför, under och efter Innov8-projektet Framtidens Hållbara Luleå HT 2023 som pågick med start 8 november fram till Innov8 Days Luleå på Vetenskapens hus den 13:e och 14:e december 2023.

Unga innovatörer genomförde Innov8 Days Luleå 13-14/12 2023 tillsammans med:

Luleå gymnasieskola
NTI gymnasiet Luleå
Luleå kommun
Luleå Energi
Vattenfall
SSAB
Teknikens hus
Vetenskapens hus Luleå
Navet – mötesplats för unga

Vi på Unga innovatörer tackar alla elever, lärare och partners för fantastiskt kreativa, intensiva och innovativa dagar i Luleå!

Projektledare för Innov8 – Karin Di Luca @ Unga innovatörer
Utbildningsansvarig för Innov8 – Niclas Ekholm @ Unga innovatörer
Partner-/sponsoransvarig för Innov8 – Morgan Roos @ Unga innovatörer

Film från Innov8 Days Luleå 2023 – Framtidens hållbara Luleå

Innov8-utmaning: Framtidens hållbara Luleå

Projektuppgifter Framtidens Hållbara Luleå – Innov8 Days Luleå
Projektuppgifter 1 – 3 (Innov8 steg #1, #2 och #3) jobbar ni med som förberedelse i skolan.

Projektuppgifter 2 – 7 (Innov8 steg #2 – #7) arbetar ni med på Vetenskapens hus den 13:e eller 14:e december.Innov8-processens åtta steg


Innov8 steg #2 – #7 arbetar ni med på Vetenskapens hus 13:e eller 14:e december.

Introfilm vid uppstarten av Innov8 Days Luleå på Vetenskapens hus.


Innov8 #2 – Analysera problemet  

Problem: 
Vi måste sänka Luleås klimatavtryck för att klara utsläppsmålen. Dagens energisystem, transporter och fastigheter är inte hållbara.​

Exempel på frågeställningar: 
Hur ska vi klara ett dubblerat elenergibehov till 2040? ​Hur ska vi bygga ut elproduktionen för ett dubblerat energibehov till 2040?​
Hur ska vi komplettera vindkraften med energilagring och effektreglering?​
Hur ska vi lösa fjärrvärmen i Luleå när överskottsvärmen från dagens masugnar försvinner när SSAB börjar producera fossilfritt stål?​
Hur ska vi få fler att byta till elbil?​
Hur kan vi skapa en laddinfrastruktur för elfordon?​
Hur får vi fler att cykla i stället för att åka bil?​
Hur ska vi bygga nya klimatneutrala bostäder? ​

Målsättning:
Välj ut ett problemområde, ta reda på fakta och ta fram en problemformulering.​

Uppgifter denna hållpunkt:

1. Läs igenom Innov8 Day folderns sidor om hållbara energisystem, hållbara transporter och hållbara fastigheter. 4 min, återberätta och diskutera i grupp 5 min.​

2. Skriv upp så många problem ni kan hitta med dagens lösningar. Skriv in i problemformuläret. Enskilt 5 minuter.​

3. Kom på fler problem gemensamt i gruppen, skriv in i problemformuläret, 5 min.​

4. Utifrån ert valda fokusområde undersöker ni problemen och avgränsar er uppgift. Läs på mer inom fokusområdet (se länkar nedan). ​

5. Kom på problem inom fokusområdet. Skriv in i problemformuläret.​

6. Välj ut det mest angelägna problemet ni vill lösa.​

7. Ta fram en problemformulering. Skriv in i problemformuläret (länk nedan)​​

Några källor:

Luleå Energi är navet i energiomställningen i Luleå. På deras hemsida kan ni hitta massor av information, tips och fakta som ni kan använda i projektet.​https://www.luleaenergi.se/hallbarhet/​

Vattenfall är Sveriges största producent av fossilfri elenergi.​
På Vattenfalls hemsida kan du läsa om trender och innovationer på vägen mot ett fossilfritt liv.​
https://www.vattenfall.se/fokus/ ​
https://www.vattenfall.se/​

Luleå kommun har en hel del information om boende och miljö på sin hemsida. ​
https://www.lulea.se/boende–miljo.html ​
https://www.lulea.se/boende–miljo/energi-klimat-el–varme.html ​

The Future of Energy #1. 2022-09-29
VINCI Energies i Sverige
Välkommen till det första seminariet i serien The Future of Energy från VINCI Energies innovationscenter, The Hive. Under detta seminarium diskuterar vi energifrågan i vår osäkra värld.​ https://youtu.be/ZtQs9emXQUY ​

The Future of Energy #2. 2022-10-28 
Så kan effektivisering ta oss ur energikrisen, webbinarium med Vinci Energies: https://youtu.be/VScYn1qyg98 ​
Välkommen till det andra seminariet i serien The Future of Energy från VINCI Energies innovationscenter, The Hive. Under detta seminarium diskuterar vi energieffektivisering.​

OneNote artikelbibliotek – Framtidens Hållbara Stad-Innov8


Visningslänk giltig till 9 december: https://ungainnovatorer-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/niclas_ekholm_ungainnovatorer_se/Env2Puo7x6JDlLlWXE0YM7EBaZJFRAHjtKKQ9cc0qsavYQ?e=P5XyAE ​


Vilka problem finns det idag i Luleå?  
Skriv in så många problem som du kan komma på, kopplat till de tre valda fokusområdena (elsystem, transporter och fastigheter). Skriv ett förslag per inlägg. Starta om formuläret för att fylla i det igen. 
Gör samma sak igen men i din grupp. Bygg vidare på varandras tankar och förslag.
Länk till formulär –>


Problemformulering Innov8 Day Luleå

Ange det problem er grupp valt att fokusera på. Beskriv problemet kortfattat. Skriv in i det eller de fokusområden som ni valt att jobba med i problembeskrivningsformuläret –>.


Gruppernas valda problem och problembeskrivningar:

Innov8 Day 13 december 2023
Luleå TE2A-1                               
”Fokusområde hållbara transporter.
Storheden är byggt för bilar.”  

Luleå TE2A-2                                                     
”Fokusområde fastigheter och energisystem:
Vi bor i för stora fastigheter. Det krävs för mycket energi för att värma upp stora fastigheter. Stora boenden gör också att vi får plats mindre personer i ett hus. större boende=fler hus=större klimatpåverkan.”

Luleå Te2a-3
”Fokusområde hållbara transporter.
Utsläpp av växthusgaser från tillverkning av asfaltvägar är för mycket och vi vill förminska detta”

Luleå TE2A-4                                                     
”Fokusområde fastigheter och energisystem:
Spillvärme från vattnet, vi vill ta vara på mer av värmen från dusch, diskmaskinen, tvättmaskin med mera.”

Luleå TE2A-5
”Problem med energisystem: Vi använder energi för att kyla ned byggnader.
Problem med fastigheter: Vi har stora byggnader att kyla ned på sommar.”

Luleå TE2A-6                     
”Fokusområde Hållbara transporter.
Klimatpåverkande utsläppen från transporten är bl.a trafikarbete (hur många km fordon färdas). Mängden drivmedel som fordonet förbrukar i drift (fordonets bränsleeffektivitet) per fordonskilometer. Hur stor andel av drivmedelsförbrukningen i fordonen som utgörs av förnybart eller fossilt bränsle.”

Luleå TA2B-1         
”Fokusområde Hållbara transporter.
För få byter från fossil-drivna bilar till fossilfria bilar”

Luleå TA2B-2         
”Fokusområde Hållbara transporter.
Folk väljer bilen över bussen. För få väljer att åka kollektivt och det släpps ut stora mängder växthusgaser från alla bil resenärer..”

Luleå TA2B-3         
”Fokusområde Hållbara transporter.
Transporter idag har för stor klimatpåverkan.”

Luleå TE2B-4          
”Fokusområde Hållbara transporter.
För många halvfulla transporter av varor som åker samma rutt, och som leder till onödiga utsläpp.”

Luleå Te2b-5
”Fokusområde fastigheter och energisystem
Med flera människor och bostäder så behövs mera värme och energi till hus och lägenheter. vi tar även inte vara på all värme som finns tillgänglig.”

Luleå TE2B-6 
”Fokusområde Hållbara transporter.
För många tar personbilar till jobbet. Fler måste åka buss. Eftersom personbilar släpper ut mer koldioxid per person i jämförelse med bussar är det mindre miljövänligt.”

Luleå Te2c-2
”Fokusområde Hållbara transporter och energisystem.
Elen är dyr, samtidigt behöver vi mer energi än någonsin. Industriomställningarna kommer att kräva mer energi samtidigt som hushållen kräva samma mängd som förut. För en bättre framtid behöver vi kunna tillgodose allas energibehov.”

Luleå TE2C-3 
”Fokusområde Hållbara transporter och energisystem.
Vi har valt och ha busshållsålatser med solceller på taket. Vår idé skulle bidra till mer energi produktionen. energin kan användas till belysning på stolpar för reklam skärmar osv. Det överskott energi kommer ockås kunnas säljas till andra samt lagras på batterier. Vår energi skulle och hjälpa värma upp busshållplatser under vinter.”

Luleå Te2c-4
”Fokusområde Hållbara transporter och energisystem.
Det krävs mycket energi att värma upp fastigheter (framförallt villor)
Det krävs mycket energi att värma upp fastigheter därför har vi gjort en design som minimerar värmen som släpps ut.”

Luleå TE2C-5 
”Fokusområde Hållbara fastigheter.
För att uppnå målet med den gröna omställningen krävs arbetskraft, som vi inte har idag. Detta bland annat på grund av bostadsbrist. Det krävs att bostäderna är attraktiva, tillgängliga och anpassade för det vi behöver i norr.”

Luleå Te2c-6
”Fokusområde fastigheter och energisystem:
Snö och is i dörrkarmen som gör att det inte går att stänga dörren vilket leder till energispill och säkerhetsrisker.”

Innov8 day 14 december 2023

NTI Luleå Es21 A
”Fokusområde: Hållbara transporter.
Det är för höga bensinutsläpp och stor trafikering i innerstan.”

NTI Luleå Es21B
”Fokusområde: Hållbara fastigheter
Betongproduktion producerar mycket utsläpp, platsen de tar och vi vill öka effektiviteten av isolering.”

NTI Luleå Te-21-1
”Fokusområde: Hållbara transporter
Vi valde att inrikta oss på transportsektorn då det är den allra största utsläppskällan, och står för nästan 75% av Luleås totala utsläpp. Inom transportsektorn hittar man privata resor, och kommersiella transporter står för 71% av utsläppen, detta motsvarar ca 53% av Luleås totala utsläpp. Därför anser vi att just detta område har störst potential för att minska Luleås klimatpåverkan. För att minska dessa privata resor vill vi göra kollektivtrafiken mer lockande.
Sammanfattat: för många kör bil”

NTI Luleå Te21-2
”Fokusområde: Hållbara transporter
Mängden utsläpp från flygplansresor i Sverige.”

NTI Luleå Te21-3
”Fokusområde: Hållbara energisystem
Norra Sverige behöver idag mycket mer energi för att driva de nya hållbara lösningarna som utvecklas just nu, som Hybrit. Och i vårt samhälle så finns det mycket spillenergi som vi vill ta vara på.”

Innov8 #3 – Idégenerering 

Utmaningen: 
Kom på förslag på hållbara lokala lösningar inom ert valda fokusområde.​

Fokusfråga: 
Vilken är er valda fokusfråga och problemformulering? ​
Hållbara energisystem, transporter eller fastigheter​?

Frågeställning: ​
Hur kan man lösa problemet? Vilken idé är den bästa?​

Uppgifter denna hållpunkt:

1. Idégenereringsuppgift 1: Kom på så många idéer på lösningar du kan, en idé per inlägg i idéformuläret. Enskilt i 5 min.​

2. Idégenereringsuppgift 2: Kom på fler problem gemensamt i gruppen, en idé per inlägg. Diskutera i grupp 5 min.​

3. Välj ut det bästa förslaget på lösning. 3 min.​

4. Ta fram en idébeskrivning, skriv in i idéformuläret, 5 min​

5. Berätta vilken idé ni valt ut.​

6. Kommentera och ge feedback på varandras idéer.

Skriv in så många förslag på lösningar som du kan komma på. Skriv ett förslag per inlägg. Starta om formuläret för att fylla i det igen. 
Länk till idéformuläret–>

Idébeskrivning Innov8 Days Luleå
Ange vilken idé er grupp valt att utveckla för att lösa ert valda problem. Beskriv idén kortfattat, vilket problem den löser och på vilket sätt. Skriv in er idé i den eller de fokusområden som ni valt i idébeskrivningsformuläret –>.


Det här är respektive grupps initiala obearbetade idébeskrivningar:
Innov8 day 13 december 2023 – Luleå Gymnasieskola Teknikprogrammet

Luleå Te2a-1
”Designa Storheden för att få fler att välja bort bilen”

Luleå Te2a-2
”Vi ska använda en blandning av kollektivisering och tekniska lösningar för att få människor att bo kompaktare. Det leder till att vi sparar energi i form av uppvärmning och mindre mängd fastigheter som behöver byggas.”

Luleå Te2a-3
”Förbättra återanvändningen och produktionen av asfalt genom att använda lignin som är en polymer man får fram ur restprodukter från skogsindustrin.”

Luleå Te2a-4
”Ta vara på det varma spillvattnet som vanligtvis hade skickats ut i avloppssystem och använda värmen till att värma upp nytt vatten i huset.”

Luleå Te2a 5
”Vi tänker använda snö för att kyla byggnader så det tar mindre energi

Luleå Te2a-6
”Idén bygger på IoT-teknik med sensorer vid vägarna, där man får optimala rutter så att de inte blir trafik samt visa lediga parkeringsplatser och visa vart det är upptaget så man inte kör i onödan. Det ska vara en app, minska på bränsleförbrukning, och eco-driving.”

Luleå Te2b-1
”Kontaktlös elbilsladdning”

Luleå Te2b-3
Utöka elektriska fordon och utöka billigare batterier genom smarta tekniska lösningar som IoT och en mobilapp – Luleå Smarta System”

Luleå Te2b-4
”En artificiell intelligens som optimerar frakt logistik genom att konsolidera flera mindre transporter av varor på samma rutt till en större transport.”

Luleå Te2b-5
”Använda jordvärme till att värma bostäder med hjälp av både vatten och luft och ta var på det energin vi har.”

Luleå Te2b-6
”Vår idé är att samarbeta mellan företag och lokaltrafiken för att få fler personer som börjar på samma jobb samtidigt för att få färre personer att åka privat. Denna buss ska gå mellan de anställdas lokala busshållplats för att minska pressen på det publika bussnätet.”

Luleå Te2c-4
”Vi har designat ett hus för upp till 4 familjer som minimerar väggarna som riktar utåt vilket minskar värmen som släpps ut. Samtidigt bevaras känslan av att bo i en villa. Grannarna syns inte på samma sett som i ett radhus och man har en stor gård.
Vår idé bygger på att man delar på så mycket som möjligt, värme, energi (solpaneler), etc.”

Det här är respektive grupps initiala obearbetade idébeskrivningar:
Innov8 day 14 december 2023 – NTI Gymnasiet Luleå

NTI Te21-2
”Fokusområde Hållbara transporter och Hållbara energisystem
Bygga infrastruktur för fossilfria flygplan drivna på elektricitet.”

NTI Es21 A
”Fokusområde Hållbara transporter och Hållbara energisystem
Kommunalt ägda elsparkcyklar och elcyklar samt laddstationer i innerstan, fler bussar drivet av biobränsle som går utanför innerstan.”

NTI Te-21-1
”Fokusområde Hållbara transporter
Vi vill införa el-lånecyklar för att underlätta kollektiva resor för att minska antalet privata resor i Luleå. För att göra detta så smidigt som möjligt strävar vi efter att integrera denna funktion i LLT:s mobilapp. Detta bygger på att det ska finnas välplacerade stationer där man kan hämta eller lämna av cyklarna. Då ökar täckningen av lokaltrafiken, samt blir nuvarande resor smidigare och enklare.”

NTI Es21B
”Fokusområde Hållbara fastigheter
Vi vill minska / ersätta användning av betong med miljösmartare val som ex. Trä. Cellulosfiber förstärkt betong
Isolering och bättre effektivitet med ex. Solceller miljösmartare val som ex. hampisolering.”


Innov8 #4 – Utveckla koncept

Innov8 #4 – Utveckla koncept

Innov8 #4 – Utveckla koncept på Innov8 Day Luleå i Vetenskapens hus.


Innov8 #5 – Designa modell/prototyp

Innov8 #5 – Designa modell

Fler bilder och filmklipp från båda dagarnas modell- och prototypbyggen finns i respektive skolas Sharepoint-mapp på Innov8-servern (Innov8 Luleå gymnasieskola och Innov8 NTI Gymnasiet Luleå) samt i den gemensamma bildmappen för eventen (för partners)–>.
Här nedan är några bilder från elevernas arbetsprocess när de byggde modeller och prototyper.

Luleå TE2A-1 Prototyp Hoja cykel-app
CNC laserskärare

Pop up Makerspace på Navet med CNC laserskärare och 3D-skrivare tillsammans med Teknikens hus.

Innov8 #6 – Testa lösningen


Innov8 #7 – Presentera lösningen

Presentationsmaterial och presentationsfilmerna för respektive grupp läggs i mapparna nedan (Obs! kräver access, be Niclas ge er åtkomst).
Länk till mapp med elevernas presentationsfilmer:
Presentationsfilmer Luleå gymnasieskola
(kräver åtkomst).

Presentationsfilmer NTI Luleå
(kräver åtkomst)


15.00-16.00 Elevpresentationer Innov8 Day Luleå 13 december 2023

Länk till mapp med elevernas presentationsfilmer:
Presentationsfilmer Luleå gymnasieskola
(kräver åtkomst).


Elevpresentationer och jurybedömningar och kommentarer – Innov8 Day Luleå Gymnasieskola 13 december 2023

I denna länkade mapp finns elevernas presentationsfilmer samt filmade jurykommentarer. (Lärare har åtkomst): Presentationsfilmer Luleå gymnasieskola–>

Varje elevgrupps arbete under dagen har bedömts utifrån följande kriterier:
Samarbete
 – Här bedöms hur väl gruppen samarbetar och arbetar mot ett gemensamt mål.
Kreativitet – Här bedöms idéhöjd och originalitet, hur nyskapande, unik och nytänkande idén är. 
Hållbarhet – Här bedöms om idén bidrar till en mer hållbar värld, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Nytta för mottagaren – Här bedöms hur väl användaren har nytta av denna idé? Användbarhet? Finns det en marknad för lösningen?
Presentation av lösningen – Här bedöms hur väl gruppen presenterar sin lösning.
Innovationspotential – Innovation är något nytt eller väsentligen förbättrat som man antingen är först med att introducera på marknaden, eller som introduceras för första gången. Här bedöms hur ny lösningen är, hur stor potentialen är att lösningen skapar värde och sannolikheten att det kommer gå att realisera och få ut på marknaden, i konkurrens med andra lösningar.

För att vi ska kunna sammanställa återkopplingen till elevgrupperna på ett enkelt sätt önskar vi att du som jurymedlem i slutet av dagen fyller i din återkoppling digitalt via denna länk https://forms.office.com/e/KbpX011USCElevgrupp Luleå Gymnasieskola TE2A-1

Presentationsfilm inkl juryfeedback Luleå Gymnasieskola TE2A-1 –>

Luleå TE2A-1 presentation

Idébeskrivning: ”Designa Storheden för att få fler att välja bort bilen. Bygga bättre trottoarer för ökad framkomlighet för de som inte åker bil. Erbjuda gratis lånecyklar. Införa dynamiska parkeringsavgifter för bilar.”

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2A-1NyttaHållbarhetPresentation InnovationspotentialSamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi4433434
Luleå kommun21333
Vattenfall3341333

Jurykommentarer:

 • Bra problembeskrivning.
 • Bra presentation och kul och kreativt med AI genererade bilder.
 • En lösning som innebär minskade utsläpp och ökar välbefinnande.
 • Utsläppen minskar ni genom att stimulera ”folket” att cykla i stället för att ta bilen.
 • Lösningen är bredare och mer cykelvänliga trottoarer vilket är en hållbar lösning och underlättar för de som vill minska sitt bilåkande– bra gjort!
 • Ledord säkrare, belönade och inte straffande, hållbart.
 • Håller med om att vi har byggt för bilar och inte människor. Det behöver vi ta med oss inför kommande satsningar på infrastruktur. Bra fångat!

Elevgrupp Luleå Gymnasieskola TE2A-2

Presentationsfilm och juryfeedback Luleå Gymnasieskola TE2A-2  –>

Luleå TE2A-2 presentation


Idébeskrivning: ”Minska bostadsbristen, sänka kostnader och minska miljö- och klimatbelastningen genom att klämma in fler människor på mindre yta. Vi ska använda en blandning av kollektivisering och tekniska lösningar för att få människor att bo kompaktare. Det leder till att vi sparar energi i form av uppvärmning och mindre mängd fastigheter som behöver byggas.”

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2A-2NyttaHållbarhetPresentation InnovationspotentialSamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi4443445
Vattenfall3342423

Jurykommentarer:

 • Mycket bra problembeskrivning.
 • Bra och tydlig presentation av problem och lösning.
 • Löser flera problem.
 • Ni har tagit er an ett aktuellt problem – mer bostäder som är hållbara och har attraktiva hyror. Ert förslag är smarta utformningar av lägenheter – mindre lägenheter/kompakt boende innebär minskar energianvändningen med bifogad komfort.
 • Smart lösning – bidrar till hållbart samhälle utan att vi behöver ta på oss tagelskjorta.
 • Bra problembeskrivning och bra att ni summerade upp ert förslag i slutet.
 • Om byggnaden byggs i trä ökar man hållbarheten och minskar klimatpåverkan – binder CO2.
 • Supertydlig illustration och bra planlösning i modellen.
 • Bra att lösningen även kan minska människors ensamhet när de delar på vissa resurser som t ex kök och tvättstuga.

Elevgrupp Luleå Gymnasieskola TE2A-3

Presentationsfilm och juryfeedback Luleå Gymnasieskola TE2A-3  –>

Idébeskrivning: ”Förbättra återanvändningen och produktionen av asfalt genom att använda lignin som är en polymer man får fram ur restprodukter från skogsindustrin.”

Jurybedömning:

Grupp: Luleå TE2A-3NyttaHållbarhetPresentation InnovationspotentialSamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi4444444
Luleå Kommun5545455
Vattenfall3455544

Jurykommentarer:

 • Bra problembeskrivning.
 • Faktabaserat – gör att ni känns trovärdiga.
 • Ni har angripit ett problem på ett bra sätt.
 • Ni har tänkt utanför boxen, varit kreativa.
 • Mycket intressant inledning och intresseväckande.

Grupp: Luleå TE2A-4NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4454444
Luleå kommun SFJ4444444
Vattenfall KL5455555
Kommentarer
Tydlig och pedagogisk presentation.
Intressant att ta del av hur ni valt att kombinera ett flertal befintliga lösningar till något nytt. Väl beskriven lösning
Ni presenterade en komplett teknisk lösning som om fattar allt från återvinning av solenergi till att ta tillvara värmen i spillvattnet från tex duschen. Bra illustrativa bilder, bra presentation, involvera alla deltagare. Gillar att ni inte bara fokuserar på en dellösning utan ni försöker greppa helheten.
Grupp: Luleå TE2A-5NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4434444
Luleå kommun SFJ5424555
Vattenfall KL4524244
Kommentarer
Bra beskrivning av problem och lösning. Märktes att ni jobbat igenom det för ni klarade presentationen även fast hela filmen inte kom med.
Synd att presentationen inte fungerade. Mycket intressant lösning på ett problem. Nyttjande av en resurs som finns.
Smart lösning att skapa energieffektivt AC. Bra presentation och en ärlighet för ni berättade att lösningen finns redan i Sundsvall. Ert förslag minskar elanvändningen i kombination med ett hållbart sätt att smälta snön eftersom vattnet kan renas innan den släpps ut i naturen vilket inte är möjligt på en vanlig snötipp där vattnet rinner ner i grundvattnet.
Grupp: Luleå TE2A-6NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4454544
Luleå kommun SFJ
Vattenfall KL5253533
Kommentarer
Bra helhetslösning. Bra presentation och roligt att ni hade en ”färdig” produkt med logga.
Bra bilder – innehållet är nytänkande – kombo av olika tekniska lösningar som redan finns men då behöver man flera appar – en app gör lösningen mer attraktiv och målet hållbara transporter nås snabbare om fler använder appen. Ni har identiferat många problem och hur de kan elimineras.
Grupp: Luleå TE2B-1NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4435454
Luleå kommun SFJ4333334
Vattenfall KL5544344
Kommentarer
Kreativt och vågat med ny lösningar. Bra med svar på frågor som kan tänkas komma, t.ex snö och isproblematik.
Förenklingar laddningen vilket innebär ökat intresse att skaffa elbilar – bra ingång i ert föredrag. Ni tog även upp en alternativ betallösning som innebär förenkling och minimering av p-bot eftersom systemet ser till att betalningen sker. Fossilfritt stål sa ni skulle användas för att minimera CO2-belastningen av själva installationen.
Grupp: Luleå TE2B-2NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ5454545
Luleå kommun SFJ5435555
Vattenfall KL5355455
Kommentarer
Bra presentation. Bra att ni tänkt på de olika användarna som t.ex privatpersoner, företag mfl. Bra med intervjuer i arbetet.
Genomtänkt, kombinationen av befintliga lösningar och skapat något nytt.
Bra prestation och era illustrationer var tydliga och väcker uppmärksamhet. Belöningen till de åker kollektivt stimulerar-bra idé. Appen synliggör tydligt hur mycket CO2 som jag sparat – bra med återkoppling. Ni identifierar ett problem – hur får man fler att välja bussen. Bra införsäljningspresentation med illustrativa bilder – köpte idén direkt. Snabba och trygga resor som kan kombineras med arbete – dvs att det räknas som arbetstid om man jobbar på bussen – effektiviserar arbetsdagen.
Grupp: Luleå TE2B-3NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ5454544
Luleå kommun SFJ4444444
Vattenfall KL5444444
Kommentarer
Bra presentation med bra problembeskrivning. Paketerat som en produkt, tänkt på hela konceptet.
Väldigt tydlig och pedagogisk presentation
Ni marknadsförde idén på ett mycket pedagogiskt sätt och svarade redan i presentationen på de vanligaste frågorna. Tex att dom är fula, dom tar plats, krångliga att installera. Ni förde fram både hållbarhetsargumentet och det ekonomiska.
Grupp: Luleå TE2B-4NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4554545
Luleå kommun SFJ5555555
Vattenfall KL5555555
Kommentarer
Bra presentation med mycket bra beskrivning av problemet och lösning. Kul med jämförelser i problembeskrivningen med t.ex antalet elefanter.
Oerhört bra inledning med tex Ahlgrens bilar. En app som stimulerar till att varorna kommer fram lika snabbt men på ett hållbart sätt. AI är motorn och sköter planeringen oavsett vem som äger lastbilen eller tågen. Ett helhetstänk – bra.
Grupp: Luleå TE2B-5NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4443434
Vattenfall KL3424343
Kommentarer
Bra beskrivningen av lösningen. Bra att göra kopplingen mot vad som händer i Luleå (antalet inv och SSAB)
Ni tänker helhet vilket innebär att ni har för oss visat att det finns olika sätt att lösa energiförsörjningen i Luleå vilket ökar trovärdigheten – bra jobbat. Bra bilder som förstärkte ert budskap.
Grupp: Luleå TE2B-6NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4443434
Vattenfall KL2443432
Kommentarer
Bra och tydlig presentation. Bra med fakta och data.
Grupp: Luleå TE2C-2NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ5445545
Vattenfall KL5545544
Kommentarer
Roligt att ni tagit med ett systemperspektiv med olika energislag och samarbete på områdesnivå.
En systemlösning som tar hänsyn till att det finns olika förutsättningar att försörja hus under vintern jmf med sommaren. Problemlösning – bra identifierat vilka problem finns. Gillar tanken kring grannsamverkan – ett effektivt sätt att försörja ett kvarter på ett effektivare sätt – superbra tänkt.
Grupp: Luleå TE2C-3NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4453544
Vattenfall KL5443545
Kommentarer
Bra presentation och kreativt med en inspelad film från en busshållplats.
Bra helhetslösning, bra presentation, ett helhetstänk- bra jobbat.
Grupp: Luleå TE2C-4NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4454445
Vattenfall KL3454454
Kommentarer
Snygg modell och bra presentation.
Stilig modell och ett smart o effektivt boende. Kreativt tänkande, löser både bostadsproblemet och är hållbarare än vanliga lösningar tex pga den runda formen.
Grupp: Luleå TE2C-5NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ4454445
Vattenfall KL5544544
Kommentarer
Bra med flexibel lösning. Bra problembeskrivning och tydligt listade fördelar.
Smart lösning, flyttbara byggklossar byggda i fabrik är hållbart ur energisynvinkel och kvalité. Att värma dom med spillvärme är energiklokt. En helhetslösning – bra jobbat.
Grupp: Luleå TE2C-6NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi TJ5453545
Luleå kommun SFJ5455555
Vattenfall KL5555555
Kommentarer
Presenterat en lösning på ett konkret problem. Bra presentation och att ni redovisade olika alternativ av lösningar samt varför ert förslag var bäst.
Ni har tänkt utanför ramarna, hittat ett eget problem att lösa. Bra presentation för ni visade vilket problemet var (film) och alternativa lösningar. Ert förslag omfattade förutom energihushållning även minskad risk för att obehöriga tar sig in – trygghet för boende.

Elevpresentationer Innov8 Day Luleå – NTI Gymnasiet Luleå 14 december 2023

Länk till mapp med elevernas presentationsfilmer, juryåterkopplingar samt bilder från dagen (lärare har åtkomst): Bilder Filmer Innov8 Day Luleå 2023

Juryåterkoppling till elevgrupperna från NTI Gymnasieskola Luleå från Innov8 Day Luleå 2023-12-14

Grupp: NTI ES21-ANyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi LL4444544
Kommentarer:
Bra presenterat med fina modeller på station och app. Kul att ni tar er an en helheltslösning och även tar in finansieringsfrågan.
Grupp: NTI ES21-BNyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi LL4444444
Vattenfall LE4455554
Kommentarer:
Kul idé och bra presentation. Saknade lite av alla era bra tankar vi hörde om under dagen i den slutliga presentationen.
Grupp: NTI TE21-1NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi LL5454545
Vattenfall LE4442423
Kommentarer:
Bra presentation med tydlig struktur och att ni underbygger resonemang med fakta/statistik. Kul att ni tänkt en helhetslösning och integrerat med LLTs app
Bra upplägg på presentationen. Jämförelserna får oss att förstå hur stora utsläppen egentligen är. Ni visade och på alternativ som inte var lika bra som ert förslag. App upplägget gör det enkelt för användaren – klokt.
Grupp: NTI TE21-2NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi LL5555555
Vattenfall LE5555555
Kommentarer:
Bra presentation med tydlig problembeskrivning. Ni upplevs insatta i ämnet och kan argumentera för er lösning och dess fördelar.
Bra problembeskrivning. Bra beskrivning av hinder o hur man undviker dom. Superbra med sammanfattningen och kartbilden som visade att det är en större del av landet som är möjliga för elflyg.
Grupp: NTI TE21-3NyttaHållbarhetPresentationInnovations-potentialsamarbeteKreativitetProblemlösning
Luleå Energi LL5455555
Vattenfall LE3344433
Kommentarer:
Bra presentation och fin modell som hjälper till att skapa förståelse för hur lösningen fungerar. bra att ni också gjort uträkningar för att ta reda på potentialen. Kul att ni också presenterar var inspirationen till lösningen kommer från.
Bra modell som bara den. Bra med kombo farthinder och elproduktion i samma apparat. Bra och pedagogisk presentation.

Utvärderingsformulär för lärare och samarbetspartners –>

Innov8 #8 – Reflektera över projektet och processen.

Skriv en reflektion över projektet, beskriv vad du lärt dig och ge exempel på vilka kunskaper och förmågor du visat prov på att du har. Vad har gått bra och vad skulle du kunnat göra annorlunda? Hur tycker du att ert samarbete i gruppen gått?
Har du fått några nya insikter?
Vilken grupps lösning anser du är den mest innovativa och bästa av alla under de två dagarna?
Skulle du vilja jobba vidare med din grupps lösning och utveckla en fungerande prototyp? I så fall kan du ansöka om vårt Innov8-stipendium på upp till 25000:-. Läs mer om Innov8-stipendium här –>

https://forms.office.com/e/EWmF8XL14U

Självskattningsformulär:
Min problemlösningsförmåga – självskattning –>

Min kreativa förmåga – självskattning –>

Min samarbetsförmåga – självskattning –>

https://forms.office.com/e/c8F2SBBKQP