NO – Biologi

20181218
Tänk vad människokroppen är fantastisk!
Den är uppbyggd av massor av celler som tillsammans bildar vävnader som i sin tur bygger upp kroppens organ, smart konstruerade för att
fungera optimalt på rätt ställe. I vår vardagsmiljö finns föremål och produkter konstruerade med liknande tekniska lösningar som finns i kroppen. Kan du lista ut var i människokroppen följande tekniska lösningar återfinns? Para ihop rätt siffra med rätt del i kroppen i arbetsbladet i följande länk:
Teknik och människokroppen

20181214
Mikroplast
Varje år flyter det upp mängder med plast på Bohusläns stränder. Hur mycket är det? Vart kommer det ifrån? Vilka blir konsekvenserna för djur och natur, och vad kan vi göra åt det? I filmen möter vi personer som försöker besvara de här frågorna. Var och en från sitt perspektiv. Människor som engagerat sig i problemet, forskare och experter. Tillsammans ger de en bild av ett problem som vi först på senare år förstått omfattningen av. En berättelse som alla borde få ta del av. Filmen har skapats i ett gemensamt arbete mellan Havsmiljöinstitutet, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, KIMO Sverige, Göteborgs kommun miljöförvaltning, Ren Kust, Håll Sverige Rent.

Diskussionsfrågor i basgrupper:
Hur ska vi kunna lösa problemet med mikroplaster i havet?
Vad kan vi göra? Sitt i basgrupper och diskutera. Minst tre konkreta förslag per grupp.
Kan skolklasser hjälpa till? Hur i så fall?

Övriga frågor om plast:
1. Varför använder vi plast?
2. Till vad används plast?
3. Ge minst fem fördelar med plast.
4. Ge minst 5 nackdelar med plast.
5. Vad kan vi ersätta plast med?
6. Vilka fördelar har det ersättningsmaterialet jämfört mot plast? Vilka nackdelar har det ersättningsmaterialet jämfört mot plast? Ange källa.

Ekologi
https://biologi.ugglansno.se/ekologi-1/

https://quizlet.com/255388518/ekologi-1-flash-cards/

20181212
Artikel om TAVAHA

Filmer på Youtube om mikroplaster:   

https://www.youtube.com/embed/FDHnYm8TpqM?rel=0&showinfo=0?iv_load_policy=3&rel=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/kS3kxoqO_mM?rel=0&showinfo=0?iv_load_policy=3&rel=0&showinfo=0

20181211
Östersjöns miljöproblem

20181207
Vägen till Nobelpriset
Film om Svante Arrhenius väg till Nobelpriset
Svante Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903. Han förenade kemi och fysik på ett banbrytande sätt. Genom sina experiment med salt i vatten och elektricitet kunde han visa hur och varför kemiska föreningar ändrar egenskaper när de löses upp i ett lösningsmedel. Svante Arrhenius har betytt mycket för både miljö- och läkemedelsforskning. Han var också den första forskaren som förutsåg växthuseffekten.
Arbetsblad – Svante Arrhenius

20181203
Uppgift Näringskedja

Liv i naturen

20181127
Text Samspel Äta och ätas

20181123

Ekologi
https://biologi.ugglansno.se/ekologi-1/

https://quizlet.com/255388518/ekologi-1-flash-cards/

20181116

Läs gemensamt (högläsning av eleverna):  
Faktablad: Växthuseffekten

Ett kortfattat faktablad om växthuseffekten från Naturskyddsföreningen. Sammanfattning om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten, växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter.

Diskussionsfrågor att svara på enskilt och gemensamt:
Vad är växthuseffekten?
Jordens atmosfär innehåller växthusgaser som ser till att jordens klimat är behagligt att leva i. När atmosfären och biosfären ligger i balans är klimatet stabilt. När växthusgaserna i atmosfären ökar, ökar också jordens medeltemperatur vilket rubbar klimatet.

Samtala två och två, sedan alla:
(Alla skriver ner svar på frågorna i sitt biologidokument).

1. Hur känns det att vara i ett växthus?
2. Hur känns det att vara utanför växthuset? Vad är skillnaden?
3. Vad är växthuseffekten?
4. Hur påverkar växthuseffekten jorden?
5. Vad är det för skillnad på väder och klimat?
6. Varför förändras klimatet just nu?
7. Hur kommer framtidens klimat att vara?
8. Hur påverkar klimatförändringen jorden?
9. Hur kan vi påverka växthuseffekten?

**************

Extra-uppgift biologi åk7:
Människan en effektiv fröspridare i växternas tjänst

Lektionsutvärdering:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczRTWCB7Wl5q_fTK2lsGDR4HxSxDCjvYFIJth093TxIS_Ntw/viewform?usp=sf_link 

Matteprov statistik: mola7_k05_skriftligt_prov_v1

Laboration – Urdjur i hökultur:
https://docs.google.com/document/d/1jx5EWKh-cy-KZsLTVSIDWyDWjXI1gir8CK2knNpaieI/edit?usp=sharing

Fördiagnos till kapitel 1 Biologi Direkt – Livets Former

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyFCYRVQkEQ22WgkV5icOsZ0vwlSBEc00TpfljJ7_NmS5Izg/viewform?usp=sf_link

Film om livets förutsättningar (9:47)