MiniBit Entry-Level Robot for Microbit

Overview

MiniBit is a ready-assembled simple and inexpensive robot for the BBC micro:bit.

It has the following features:

 • Ready-assembled*. Just push on the wheels
 • Edge connector to easily insert the Microbit
 • Micro metal gear motors with fully-enclosed gearbox (no grit or fluff can enter)
 • Wire-free battery holder for 3 x AA batteries
 • 4 x Smart RGB LEDs (neopixel compatible)
 • Integrated Pen holder for 10mm diameter pens (eg. Sharpie felt tips)
 • Robust On/Off switch with Blue indicator LED
 • Wide chunky wheels with lots of grip
 • Metal ball front caster
 • Connector for optional ultrasonic sensor or I2C breakouts (fully compatible with Pimoroni’s Breakout Garden range)
 • The Microbit pins 0, 1, 2, Gnd and 3V are available for use with croc clips etc.
 • Lots of mounting holes to create your own “body” for the robot or additional sensors etc.
 • Makecode extension and micropython examples available

* Wheels need pushing on and optional pen-holder needs screwing in if purchased

Assembly Instructions

 1. Push on the wheels
 2. If you have the pen holder, then use 2 screws to screw the two pillars into the main board from the bottom, then use the remaining 2 screws to screw the top holder into the pillars

Coding Your MiniBit

Microsoft MakeCode

Click any image to enlarge.

To load the extension, select Advanced, then Extensions. Then enter “Minibit” into the search box and press Enter. If that doesn’t find it (there are sometimes earch glitches) you can enter the full URL into the search box: “https://github.com/4tronix/MiniBit”

Once loaded, you will have a MiniBit menu item with 4 sub-folders:

Motor Blocks

The first command “Drive at speed 600” will set both motors to speed 600. If you do nothing more, the MinBit will continue going forward forever.

The speed value can be from -1023 (full speed reverse) to 1023 (full speed forward). Setting the speed to 0 will stop the motors

There is also a block for spinning – left motor and right motor turn at the same speed but in opposite directions.

Both the drive and spin blocks have a paired block that will drive (or spin) for a selected amopunt of time and then stop

There are two ways of stopping. Coasting to a stop or braking. If you set the speed to 0 or use the “stop with no brake” command, then it will stop gently over the coourse of a second or so 9depending on initial speed). If you use the “stop with brake” block (or the drive/spin for a time block) then it will stop almost immediately.

Finally, you can drive each motor individually. For instance if you set the left motor to drive at 600 and the right motor to drive at 1000, then it will perform an arc towards the left

LED Blocks

You can use these blocks to set and clear one or all the LEDs.

Note that the MiniBit defaults to automatically updating the LEDs whenever any change is made see the “more…” section to learn how and why to change this behaviour

The LEDs on the MiniBit are labelled from 0 to 3. Use these numbers in the Makecode blocks to change the colour. eg setting LED 1 to Purple could be done like this:

The default brightness level is 40. This is plenty bright enough for most uses, saves damaging eyes, and reduces battery consumption. If required you can change the brightness from 0 up to 255

Sensor Blocks

Only one sensor in here; the ultrasonic distance sensor. You can get the values to the nearest object in cm, inches or microseconds

More Blocks

These are the advanced usage blocks. Most students will not need to use them.

 • Set update mode is used to switch between automatic LED updates or manual LED updates. The default is for automatic updates: every change to the LEDs results in all the LEDs being written to with the updated values. This is easy to understand, but it does mean that when making a lot of changes it can slow things down considerably. If doing that, it is best to use Manual update mode, make all the changes required, then use the show LED changes block to make all the updates in one go.
 • Rotate LEDs block will move the colour in LED 0 to LED 1, LED1 to LED2, LED2 to LED3 and LED3 to LED0. If done repeatedly, with a delay between each one, it will show the lED colours rotating around all the 4 LEDs.
 • Shift LEDs block will move LED0 to LED1, LED1 to LED2 and LED2 to LED3. It will blank LED0. So all the colours will disappear one at a time from 0 to 3
 • You can also create your own colours and replace the fixed list of colours in any command using the convert from red, green, blue block. For example, to set LED0 to a blue-green colour:

Programming in microPython

Driving Motors

The motors use 2 pins each to determine the speed and direction. In microPython we use write_analog ( ) to set the first pin to a value between 0 and 1023 and the second pin to 0 in order to go forward. To reverse, we swap the pins so that the first pin is set to 0 and the second pin is set to the value.

On the MiniBit the left motor uses pins 12 and 8, and the right motor uses pins 16 and 14.

So to move the left motor forwards at speed 600:

pin12.write_analog(600)
pin8.write_digital(0)

And to move the right motor in reverse at speed 450:

pin16.write_digital(0)
pin14.write_analog(450)

To stop with no brake, use write_digital ( ) to set both pins to 0. To stop with brake, set both pins to 1.
eg. stop left motor with coasting and right motor with brake:

pin12.write_digital(0)
pin8.write_digital(0)

pin16.write_digital(1)
pin14.write_digital(1)

So a complete, but fairly useless, program to drive the motors for 2 seconds and then stop quickly, would look like this:

from microbit import *
pin12.write_analog(600)
pin8.write_digital(0)
pin16.write_analog(600)
pin14.write_digital(0)
sleep(2000)
pin12.write_analog(0) # temporary fix for python bug
pin12.write_digital(1)
pin8.write_digital(1)
pin16.write_analog(0) # temporary fix for python bug
pin16.write_digital(1)
pin14.write_digital(1)

Note the 2 lines that write_analog(0) before swapping a pin from analog to digital. These are required until a fix is obtained for the python PWM driver continually updating the pin type to analog

Lighting the LEDs

This uses the standard neopixel code, with the LEDs connected to Pin 13.

At the top of your program add import neopixel then:

leds = neopixel.NeoPixel(13, 4)

leds is then an array of all 4 LEDs. leds[0] refers to the LED 0 and leds[3] refers to LED3. Each element of the array is a set of 3 numbers representing the Red, Green and Blue values (each 0..255) for that LED. So to set LED2 to Blue:

leds[2] = (0, 0, 255)

All this does is update the array. To show the new value of the array, we need to call the show ( ) function as follows:

leds.show ( )

Reading the Ultrasonic Distance Sensor

The ultrasonic sensor breakout is on pin15.

The concept is simple: send an ultrasonic pulse out, then time how long it takes to return. Using the speed of sound and some maths, we can then work out the distance. The following complete program has 2 parts to it: a function sonar ( ) which returns the distance to the object, and the main code in a loop which continually prints the distance. We also need to import the utime library:

from microbit import *
from utime import ticks_us, sleep_us

def sonar():
    pin15.write_digital(1) # Send 10us Ping pulse
    sleep_us(10)
    pin15.write_digital(0)
    pin15.set_pull(pin15, NO_PULL)
while pin15.read_digital() == 0: # ensure Ping pulse has cleared
        pass
    start = ticks_us() # define starting time
    while pin15.read_digital() == 1: # wait for Echo pulse to return
        pass
    end = ticks_us() # define ending time
    echo = end-start
    distance = int(0.01715 * echo) # Calculate cm distance
    return distance

while True:
    display.scroll(sonar())
    sleep(1000)

Robotbyggsatser för att bygga en egen robot rover

Skapa en egen robot baserat på t ex en mBot wifi, Velleman Allbot Four Legged Robot, eller Pi2Go.

Det finns många olika byggsatser att köpa om du vill bygga en egen programmerbar robot eller en robotbil.
Ett chassi till ett fordon är en ram, stomme eller bottenplatta med tillhörande hjul, hjulupphängning och motorer. För att få önskad funktion på din robot behöver du komplettera chassit med motordrivkretsar, styrelektronik och strömförsörjning.
Det finns en hel del att ta hänsyn till när du ska välja vilka komponenter din robot ska bestå av. Enklast är att välja något som andra redan testat, så att du vet att delarna fungerar ihop och kan hitta instruktioner för hur man bygger ihop allt.

Här nedan visar vi ett antal exempel på byggsatser med chassi, motorer och hjul samt några lite mer kompletta lösningar där även alla elektronik-komponenter medföljer.
När du har ett färdigt chassi kan du designa och bygga en egen kaross eller hölje till det. Varför inte t ex göra så att det ser ut som ett djur?
Du kan givetvis även konstruera och bygga ett helt eget chassi som liknar något av dessa i valfritt material (t ex trä, plast, kartong eller metall). För att spara pengar och skona miljön kanske du kan hitta och använda något lämpligt återbruksmaterial? (Skolans läromedelsbudget är ju begränsad).
Du skulle kunna göra det som ett riktigt bra ämnesövergripande skolprojekt som handlar om hållbar utveckling, uppfinningar, konstruktion, design, elektronik, mekanik, ekonomi, kommunikation, samarbete, materialkunskap, verktyg och bearbetning, skisser och ritningar, 3D-CAD och 3D-printing och programmering. Inte bara för att det är väldigt lärorikt, utan även för att det är kreativt, utmanande och kul!
Skolämnen som berörs är i huvudsak teknik, bild och slöjd, men även matematik, fysik, samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap, svenska, engelska och kemi.

Här är ett antal exempel på färdiga robot-kit:

Mini Robot Rover Chassis Kit

Mini Robot Rover Chassis Kit

Kit för att bygga en egen robot med två hjul. Innehåller chassi, motorer och hjul. Komplettera med motordrivning, en Arduino eller Micro:bit och strömförsörjning.
Innehåll: 2 DC-motorer (4-6 V) med hjul, stödhjul, metallchassi och topplatta för tillbehör. Mått monterad: 103x74x156 mm. Pris ca 250:- på Kjell & Co

Robotbyggsats med hjul och motor

Robotbyggsats med hjul och motor

Kit för att bygga en egen robot med två hjul. Innehåller chassi, motorer och hjul. Komplettera med motordrivning, en Arduino eller Micro:bit och strömförsörjning. Gör roboten smart med t.ex. optisk linjespårning (87064) eller avståndsmätning (87059). Chassit har hål för montering med skruv. Spänning motorer: 5 – 10 V.

 • Chassi, motorer och växellådor
 • Två drivhjul med stödhjul

Pris ca 300:- på Kjell & Co

Robo:Bit Buggy MK2

Robo:Bit Byggy MK2 ihopmonterad

En liten buggy som enkelt monteras med bara en skruvmejsel, ingen lödning krävs.

Innehåll
Robo:Bit robotik-kontroller (kretskort)
monteringsdetaljer (batterihållare, skruv, distanser, osv)
2 gula hjul med däck
2 motorer med anslutningskabel (ingen lödning)
notera att micro:bit inte ingår!

Med den här byggsatsen kan man lära sig om att:
Styra motorer med enkla fram/bak-kommandon.
Styra motorernas hastighet i båda riktningarna med PWM.
Med hjälp av en till micro:bit radiostyra buggyn.
Använda rörelsesensorn hos micro:bit för att detektera krockar med hinder och undvika dem.
Priset för detta kit är ca 480:- på Electrokit

Med en ultraljudsavståndsmätare (ingår ej) även:
Upptäcka hinder när de kommer nära och undvika dem
”följa John”-program som försöker hålla ett konstant avstånd till föremål

Med en linjeföljare (ingår ej) även:

Använda linjesensorerna för att få buggyn att hålla sig i ”spåret”
Skriva mer komplicerade program för när roboten stöter på korsningar av olika slag
Jämföra olika strategier för att följa linjer
Tillsammans med ultraljudsavståndsmätaren kan du få roboten att undvika hinder på banan och, efter att ha rundat den, upptäcka den igen.


Robo:Bit Buggy MK2 delar
Robo:Bit Buggy MK2 ihopmonterad inklusive ultraljudsdetektorer

Olimex Robotplattform 3 hjul

Olimex Robotplattform 3 hjul monterad

Olimex Robotplattform 3 hjul är en robotbyggsats med chassie, motorer, hjul och batterihållare. Chassiet består av en 3mm akrylplastskiva med en mängd fästpunkter för motorer, sensorer och övrig elektronik. Byggsatsen innehåller två utväxlade DC-motorer som skruvas fast i chassiet och två hjul med gummidäck som enkelt trycks fast direkt på motoraxlarna. Utöver de två drivhjulen medföljer även en stödkula som följer rörelser i alla riktningar samt en batterihållare för 4st AA-batterier. Komplettera med valfri mikrokontroller, motordrivare samt sensorer och du har en komplett autonom robot!

Motorspecifikationer:
* Spänning: 6VDC
* Ström: 240mA
* Hastighet: 230rpm
* Utväxling: 1:48
* Vridmoment: 0.078Nm (0.8kgf-cm)

Innehåll:
* 1st chassie
* 2st motorer
* 2st hjul 65 x 25mm
* 1st stödkula
* 2st monteringssatser för motor
* 1st batterihållare 4xAA
Pris för detta kit är ca 280:- på Electrokit

Olimex Robotplattform 3 hjul delar

AlphaBot2 – Robot kit för Raspberry Pi

AlphaBot2 – Robot kit för Raspberry Pi

AlphaBot2 är en robotbyggsats gjord för Raspberry Pi Zero/Zero W, och klarar bland annat av att följa en linje, undvika föremål, mäta avstånd med ultraljud, kommunicera över Bluetooth/IR/WiFi (Bluetooth och WiFi kräver Pi Zero W) och har en inbyggd kamera som gåra att vinkla i höjdled.
Monteringen är enkelt avklarad utan någon lödning eller kabeldragning; det är klart på några minuter och det finns gott om exempelkod för att komma igång snabbt.

Funktioner:
* 5-kanals infraröd sensor, med analog utgång och PID-algorithm för stabil linjeföljning
* Moduler för linjeföljning och för att undvika hinder, utan kabeldragning
* TB6612FNG dubbel H-brygga motordrivare
* N20 minimotor med metallkugghjul i växellådan.
* Inbyggda RGB LEDs

På det övre kortet finns:
* LM2596 spänningsregulator, levererar stabil ström (5V) till Raspberry Pi Zero
* TLC1543 10 bitars AD-omvandlare, för integration med analoga givare och sensorer
* PCA9685 servocontroller för jämn rörelse av kameraservot
* CP2102 UART-konverterare, för att styra Pi över UART
* USB HUB chip, så du kan använda fler USB-anslutningar (fyra stycken)
* En summer
* IR-mottagare

Mått: 220 x 165 x 70mm

Innehåll:
AlphaBot2-PiZero (adapterkort)
AlphaBot2-Base (chassi)
RPi Camera (B)
Ultraljudssensor
Micro SD kort 16GB
SG90 servo
2 DOF pan and tilt kit
IR fjärrkontroll
FC-20P kabel 8cm
Micro USB-kontakt
RPi Zero V1.3 Camerasladd 30cm
USB-kabel typ A hane till microB hane
AlphaBot2-PiZero skruvar
skruvmejsel
Pris ca 1200:- på Electrokit

Rover 5 Robotplattform

Rover 5 Robotplattform

Rover 5 är en robotplattform av modell stridsvagn (tank) och använder 4 individuellt oberoende motorer, var och en med en halleffekt-kvadraturkodare och växellåda. Hela växellådsaggregatet kan roteras i steg om 5 grader för olika markfrigångskonfigurationer. Du kan även byta ut robotens larvfötter mot traditionella hjul.

Funktioner:

Justerbara växellådsvinklar
4 oberoende likströmsmotorer
4 oberoende hall-effektkodare
Tjocka gummitankar
6x AA batterihållare
10 kg / cm stallmoment per motor
Pris ca 800:- på Elektrokit

mBot Blue/Wifi från Makeblock

mBot Blue från Makeblock

mBot Blue och mBot wifi från Makeblock är robotbyggsatser speciellt framtagna för barn och utbildning. Roboten monteras enkelt ihop, ingen lödning krävs, och programmeras i Arduino eller Scratch. En modul för 2.4GHz eller Bluetooth kommunikation medföljer och kan användas för att styra roboten trådlöst från en dator eller mobil. App för iPhone och Android finns gratis i Appstore och Google Play, sök efter namnet mBot. Det medföljer även en IR-fjärrkontroll som redan från start kan användas för att styra roboten manuellt.
Med i paketet finns alla mekaniska delar som behövs för att bygga ihop roboten, styrkort, hjul och motorer, ultraljudssensor, linjeföljarsensor, kablar, batterihållare, fjärrkontroll samt skruvmejslar.

mBot är en komplett lösning för elever som vill lära sig mer om programmering, elektronik och robotar. Att arbeta med mBlock, inspirerad av Scratch 2.0 och kontrollerad av en Bluetooth-modul ger detta robotkit elever en oändlig massa möjligheter att lära sig vetenskap, teknologi, ingenjörskunskap och matematk.

Dra och släpp grafiskt programmeringsmjukvara som baseras på Scratch 2.0 ger barnen ett snabbt sätt att lära sig programmering, att kontrollera roboten, och att möjliggöra multipla funktioner från roboten. mBot bygger på lek och kreativitet.

Den mekaniska aluminiumkroppen av mBot är kompatibel med Makeblock plattformen och många Legodelar, medan elektroniken är utvecklad med Arduinos open source ekosystem. Detta gör att mBot har en nästan oändlig utökningsmöjlighet genom att använda många olika elektroniska moduler som du kan behöva för att bygga din ”drömrobot”.

• Mjukvara och programmering: mBlock (Grafisk) för Mac och Windows, iPad mBlocky, Arduino IDE
• Microcontroller: Baserad på Arduino Uno
• Strömförsörjning: 3,7V DC Lithium batteri eller fyra 1,5V AA batterier (säljes separat)
• Trådlös kommunikation: Bluetooth eller 2,4 GHz wifi

I paketet ingår:2x Micro TT motor
1x Universal hjul
1x Me Ultraljud sensor
1x mCore
15x M4 x8 skruvar
1xME Line follower
2x Tyre 90T B
8x M3 muttrar
2x Velcro
4x M2.2 x 9.5 skruvar
1x Line follower map
4x M2 x 25
2x 6P6C RJ25-kablar 0,2m
1x IR fjärrkontroll (Knappcellsbatteri CR2025, medföljer ej)
1x Chassi
1x USB Typ A – Typ B kabel 1m
1x Batterihållare för 4 AA-batterier (batterier medföljer ej)
1x skruvmejsel
1x Skyddslock Mått(BxDxH): 170x130x90mm
Längd 17 cm
Fyra AA batterier köps separat
1 st knappcellsbatteri CR2025 köps separat 
Priser från ca 900:- beroende på modell och kan köpas från t ex Hands On Science
mBot Blue och mBot wifi kan programmeras med Scratch
mBot Blue från Makeblock i delar
mBot Wifi monteras enkelt ihop till en komplett fungerande robot
mBot Blue kan styrs från en mobiltelefon

mBot Ranger Robot kit från Makeblock

Produktbild
mBot Ranger Robot Kit från Makeblock

mbot Ranger Robot Kit är ett 3-i-1 robotkit som stöder tre byggutföranden: Off-Road Land Raider, två-hjulig självbalanserande bil och Dashing Raptor, Predator.

Programmera och kontrollera mbot Ranger via smartphone, surfplatta, Mac eller PC.
Trådlös komunikation via Bluetooth och WiFi 2,4G.

mBot Ranger är fullt kompatibel med mBlock som är en grafisk programmeringsmiljö baserad på Scratch 2.0 open-source kod. Den gör programmeringsprojekt och interaktiva projekt enklare genom drag-and-drop funktionsblock. Utöver stöd för programmering via en PC har mBot Ranger även stöd för att bli programmerad från en iPad och andra surfplattor med en enkelanvänd app: Makeblock HD.

Programmering:
PC – mBlock
iPad/Tablet – Makeblock
Arduino IDE 

Datorkort:
Arduino Mega 2560, 256 KB flash memory, 8 KB SRAM, 4KB EEPROM 

Sensorer:
2 ljussensorer
1 ljudsensor
1 gyroskop
1 temperatursensor
1 ultraljudssensor
1 linjeföljare

Ljudenhet:
1 Summer 

Motor: 2×400 RPM Encoder Motor

Storlek: 200x165x120 mm
Vikt: 1600 gram 

Drivs med 6 stycken AA batterier (ingår ej, köpes separat).
Pris ca 1500:- och kan köpas från t ex Hands On Science

Kolla in vad man kan göra med mBot Ranger Robot Kit

Läs mer om mBot Ranger på www.makeblock.com 

Bil med remdrift

Produktbild
Bilchassi med elmotor och remdrift

Bil med kraftöverföring via remdrift i serien Bilar och kraftöverföring.

Byggsatsen innehåller chassi av korrugerad plast, hjul, axlar och axelbockar med monteringskuddar, 2 remskivor, gummiband, elmotor, batterihållare och omkopplare.

Storlek 20x14cm. 
Batteri 2 st AA beställs separat.
Pris ca 80:- på Hands On Science

Enkla byggsatser där ni jämför effekten av olika kraftöverföringar från energikälla till rörelseenergi. Här är utväxling gjord med remskivor av olika diameter.

Remdrivning i fordon finns i lite olika varianter. I riktiga personbilar används det mest till att driva generatorn, vattenpumpen, AC-kompressorn, kylarfläkten eller servostyrningspumpen från bilens förbränningsmotor. Det finns dock några klassiska gamla exempel på bilar som hade remdrivning som kraftöverföring för att driva hjulen som t ex Daf/Volvo 343, även kallad Remjohan.
Vissa veteranmopeder hade kraftöverföring med en rem för länge sedan, men sedan blev det i princip standard med kedja på både mopeder och motorcyklar. Idag har remdrift blivit vanligare igen på Scooter-mopeder bl a pga ryckfri och behaglig gång samt möjlighet att justera utväxlingen dynamiskt i den automatiska växellådan mha en variator.
Andra remdrivna produkter är kvarnar, luftkompressorer och kapsågar.

Bilchassi med kugghjulsdrift

Bilchassi med kugghjulsdrift som kraftöverföring

Byggsatsen innehåller chassi av korrugerad plast, hjul, axlar och axelbockar med monteringskuddar, 2 kugghjul, elmotor, batterihållare och omkopplare.

Storlek 20x14cm. 
Batteri 2 st AA beställs separat.
Pris ca 80:- på Hands On Science

Enkla byggsatser där ni jämför effekten av olika kraftöverföringar från energikälla till rörelseenergi. 
Mellan drivkälla och hjul finns i allmänhet en växellåda med flera kugghjul.

Kugghjulsdrivna fordon är våra vanliga standardbilar, lastbilar och mopeder, cyklar traktorer samt även i borrmaskiner.

Micro:bit Edge Connector

Overview

The edge connector on the micro:bit is used to connect to external circuits and components.

There are 25 strips/pins including 5 rings for using with 4mm banana plugs or crocodile clips. 3 of these rings are for general purpose input and output (GPIO), and two are connected to the micro:bit power supply.

The small strips in between are also connected to various signals, and with the right connector you can get access to quite a few different signals.

Only the pins on the front are connected to signals. The back rings are connected to the front rings, but the back small strips are unconnected.

Edge Connector Pins

edge connector

PCB Connector

The PCB connector is an 80 way * 1.27mm pitch double sided connector.

You can buy this connector from a number of sources.

At a pinch, it is also possible to use an old PCI edge connector from a PC motherboard, as the pitch is the same (but it is slightly wider).

There is a good mechanical data-sheet for the right angle PCB edge connector available from Cool Components.

Edge Connector Data-Sheet

Technical Data sheet

micro:bit CAD resources (Kitronik)

Edge connector CAD resources (Proto-Pic)

Eagle libraries for the micro:bit edge connector

KiCad component and footprint library

2D CAD drawing This drawing has all the key micro:bit dimensions, including the pin spacing of the various pins of the edge connector on the micro:bit board.

STP file This file is a 3D CAD file for use with 3D modelling software.

STL file This file can be used with 3D printers.

SAT file This file can be used with ACIS Modeller.

Can You Find a Better Connector?

There are a number of suppliers of edge connector for the micro:bit, in various forms, such as a right angle through-hole, a stand-up through-hole and a stand-up surface mount. There are a wide range of connector manufacturers that sell thousands of different types of connectors.

There are also some nice ideas that have surfaced in the community such as using just the right size of countersunk or cheese-head bolt, or even 3D printed inserts.

Can you help to find or design a better connection solution to the micro:bit edge connector? Share your designs and discoveries with us!

Third Party Connnectors Add your connector to our list

SupplierProduct
CyclonnCylconn 90 degree connectorCylconn 180 degree connector

Teknikutveckling – digitalisering av våra skrivbord

Uppgiftskod: TDAVS-TKSVSH

Digitalisering, teknologiska framsteg och olika tekniska innovationer har förändrat hur vi kommunicerar, arbetar, producerar och tar del av och sprider information på våra arbetsplatser.
Hur denna gradvisa förändring skett visualiseras på ett bra och tydligt sätt vid jämförelse av de många fysiska produkter och maskiner med specialiserade funktioner som har blivit föråldrade och försvunnit från våra arbetsplatser och skrivbord.
Ett team från Harvard Innovation Lab har försökt att visa detta i nedanstående video där vi kan se hur olika fysiska föremål vi tidigare använt på våra skrivbord ersätts av datorprogram och applikationer i våra smartphones mellan åren från 1980 till 2014.
Kalkylatorn/miniräknaren ersattes av datorprogrammet Microsoft Excel, ordboken av webbtjänsten Dictionary.com, faxmaskinen av PDF-filer etc. Under en digitaliseringsresa på lite drygt 30 år visar de hur ett skrivbord med en mängd olika maskiner, produkter och pappersprodukter helt och hållet ersatts av en bärbar dator och en smartphone, och lämnat ett skrivbord som kan avbildas som rent, distraktionsfritt och tomt.

1980 började de första desktop-datorerna dyka upp och tillsammans med en hel del andra prylar fyllde de våra skrivbord.
2005 hade bärbara datorer ersatt många stationära datorer, internet och e-post hade ersatt faxen och digitala kartor som Google Maps resulterade i att vi inte längre behövde jordgloben.
2014 hade alla funktioner vi tidigare haft olika specialiserade produkter digitaliserats och flyttats in i våra bärbara datorer och smartphones. Den fysiska arbetsplatsen ser ren, tom och distraktionsfri ut. ”Less is more” är nya tidens melodi som ska göra oss mer produktiva och kreativa. Men är det så?

Diskussionsfrågor:
Titta på filmen ovan och skriv ner dina tankar om den här processen, och diskutera med dina kollegor eller klasskamrater hur väl bilden stämmer med verkligheten. Hur ser det ut idag? (Använda gärna EPA-metoden).

Uppgiftskod: TDAVS-TKSVSH

 1. Har vår tillvaro blivit enklare när alla funktioner flyttats in i datorn och mobilen? Eller har den i realiteten blivit mer komplex och rörig?
 2. Är det verkligen så att antalet fysiska produkter och enheter minskat i o m digitaliseringen? Räcker det med enbart en bärbar dator och en mobil idag för allt vi behöver och vill göra?
 3. iPaden/surfplattan saknas i filmen, varför tror du? Borde inte den varit med?
 4. Vilka fördelar och nackdelar har denna utveckling fört med sig?
 5. Hur har detta påverkat arbetslivet? Ge några konkreta exempel på förändringar.
 6. Vilket behov har vi idag av kontorsarbetsplatser med skrivbord?
 7. Hur har denna utveckling påverkat det vi behöver kunna?
 8. Filmen har fokus på hur skrivbordet förändrats, men den tar inte upp hur tekniken gjort det möjligt för oss att bli mer mobila och arbeta var vi vill och när vi vill. Eller kanske snarare arbeta där vi behöver vara när det behövs. Vilka av alla saker som tas upp i filmen tycker du har fått störst nytta av att bli mobila när dessa funktioner flyttats in i bärbara datorer och mobiltelefoner? Gör en numrerad lista.
 9. Hur tror du att den närmaste framtidens utveckling ser ut gällande vad vi har på våra skrivbord (<10 år)? Hur kommer arbetsplatserna se ut?
 10. Hur tror du att den närmaste framtidens utveckling ser ut gällande hur och till vad vi använder bärbara datorer (<10 år)?
 11. Hur tror du att den närmaste framtidens utveckling ser ut gällande hur vi använder våra mobiltelefoner (<10 år)?
 12. Vilken typ av nya bärbara digitala enheter tror du kommer bli vanliga att använda inom de närmaste 10 åren? Motivera ditt svar och förklara hur, i vilka sammanhang och varför.

Sidan uppdaterad 2019-03-17