IKT-Labbet Makerspace@school

Sedan 2012 har IKT-Labbets mobila makerspace låtit skolor, lärare och elever testa och utvärdera IKT-verktyg, datorer, programmerbara robotar, digitala läromedel, 3D-skrivare, radiostyrda helikoptrar och drönare, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality och elektronik i undervisningen, kostnadsfritt utan krav på att köpa.
Detta för att möjliggöra seriösa förstudier, lesson studies, aktionsforskning och framtagande av evidensbaserade beslutsunderlag i skolutvecklingsprojekt, inför upphandlingar och för att förbättra undervisningen inom teknik, fysik, biologi, kemi, bild, slöjd och matematik (STEAM).
IKT-Labbet har sedan starten varit ett ideellt non profit-initiativ som drivits och finansierats av Niclas Ekholm (@iktlabbet på sociala medier).

Tillsammans med kompetenta pedagoger från grundskolor, gymnasium och högskolor, och representanter från industri, näringslivet och akademin, har vi konkretiserat begreppet adekvat digital kompetens och utvecklat, testat och utvärderat mängder av lektionsupplägg i allt från traditionella till dynamiska och flexibla lärmiljöer där en naturlig kombination av fysiska artefakter och digitala verktyg förstärker lärprocessen.

Med ett makerspace i skolan tillåts elever nyfiket testa, utforska, upptäcka, uppleva, skapa och lära med hjälp av 3D-skrivare, programmerbara robotar, Raspberry Pi, Arduino, elektronik, radiostyrda drönare m.m.

Denna blogg och hemsida har inte varit speciellt aktiv eftersom  information om IKT-Labbet och dokumentation i form av tusentals bilder, filmklipp, kommentarer från klassbesök, tips, idéer och lektionsförslag gällande makerspace i skolan istället publicerats via andra kanaler som t ex Twitter (@iktlabbet), Instagram (@iktlabbet), Facebook, i diverse tidningsartiklar, och i huvudsak i skolornas och klassernas egna system.
Under 2019 kommer dock hemsidan uppdateras en del med vissa lektionsplaneringar som kan vara av intresse för andra lärare.

Twitter: @iktlabbet
Instagram: @iktlabbet
Facebook: https://www.facebook.com/niclas.ekholm
Makerspace i skolan: http://makerskola.se/
Digitalverkstan: http://www.digitalverkstan.com/
Finn Upp: https://www.finnupp.se/