Hållbar utveckling – hållbara företag

Tillverkning, distribution och användningen av olika typer av produkter står för en stor andel av världens utsläpp, utnyttjande av ändliga naturtillgångar och bidrar till en negativ och destruktiv klimatpåverkan.
Vad kan ett varumärke eller företag göra för att bli ett mer hållbart företag?
Hur kan man som företag jobba med hållbar utveckling?
På denna sida kommer ett antal konkreta exempel presenteras.

FN prisar Apples satsning på förnybar energi

Apple är ett företag som under många år stått för en betydande del av världens utsläpp. Många av företagets produkter har medvetet designats, konstruerats och tillverkats på ett sätt som försvårat möjligheten att reparera och laga dem.
Efter massiv kritik från upprörda konsumenter världen över, och ett flertal kostsamma och långdragna juridiska tvister, har företaget på senare år styrt om till ett mer hållbart företagande ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Det Apple lyckats åstadkomma inom ramen för sina miljösatsningar, och anledningen till att de nu alltså uppmärksammats av FN, är följande:

  • Minskat sina koldioxidutsläpp med 35% de senaste tre åren.
  • Bytt till 100% förnybar energi i sina kontor, butiker och serverhallar i 43 länder.
  • Minskat den genomsnittliga energianvändningen med 70% fördelat över företagets huvudsakliga produktsortiment.
  • Apple har också inlett samarbete med Conservation International för att skydda och återskapa ett 11000 hektar stort saltvattenrikt skogsområde i Colombia som beräknas kunna suga upp 1 miljon ton koldioxid (CO2) under projektets livstid.

Läs mer om Apples pris i artikeln i 9to5mac: Apple wins United Nations award for use of 100% renewable energy and more, av Ben Lovejoy, sep. 26th 2019