Machine Learning för webben

Med TensorFlow.js kan du snabbt och enkelt skapa webbapplikationer som använder Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML) med ett fåtal rader JavaScript-kod.
Det finns en hel del färdigbyggda och förtränade ML-modeller med JavaScript API:er som du kan använda direkt för tillämpningar som t ex:
Image Classification
Image Segmentation
Object Detection
Pose Detection
Speech Commands
Text Classifications
Augmented Reality
Gesture-based interaction
Speech recognition
Accessible web apps
Sentiment analysis, abuse detection
Conversational AI
Web page optimization
m.m.

Machine Learning magic for your web application with TensorFlow.js (Chrome Dev Summit 2019) 8:30


Learn more: TensorFlow.js → https://goo.gle/2XLhMe0 Tensorflow.js Github → https://goo.gle/2DcgLCe#ChromeDevSummit All Sessions → https://goo.gle/CDS19