Regressionsanalys med TensorFlow och Keras

Man behöver ofta lösa regressionsproblem när man tränar sina modeller för maskininlärning. I detta avsnitt av Coding TensorFlow diskuterar Robert Crowe hur man bygger och tränar en TensorFlow-modell med Keras, där du försöker hitta modellen som löser ett enda numeriskt resultat, med andra ord regression.
Lär dig hur du kommer igång med regressionsproblem genom ett exempel där AI-modellen förutser en bils bränsleförbrukning i miles per gallon. Detta kräver att vår modell undersöker och lär sig av de data vi tillhandahåller för att förutsäga vårt slutliga nummer.


Get started with using TensorFlow to solve for regression problems (Coding TensorFlow) (11:38)

Get the Colab & follow along here → http://bit.ly/2xV8rVg
UCI dataset repository → http://bit.ly/2k2xH8i
Watch more Coding TensorFlow → https://bit.ly/Coding-TensorFlow

Neural Network Regression Model with Keras | Keras #3

I den här videon användes både en linjär och icke-linjär regressionsmodell för att förutsäga antalet visningar på en youtube-video baserat på den videons ”likes”, ”dislikes” och prenumeranter (en webcrawler användes för att samla in denna statistik). Modellerna är Neural Networks, och de implementeras med Keras API och Tensorflow-backend.
I videon får du veta saker som vad regression är, hur man ställer in saker i Jupyter Notebook, träna-testa-dela, valideringsdelning, skalning / normalisering av data och när det är bra att göra det, batchstorlek, Stochastic Gradient Descent (SGD), Adam, epoker, iterationer, inlärningshastigheter, r2 (r ^ 2) poäng och mer.

Neural Network Regression Model with Keras | Keras #3 (19:04)