Sociala medier, mobil-användning och ”skärmtid”

Hur påverkar användandet av sociala medier dig, dina vänner och samhället i stort när det kommer till formandet av kultur, värderingar, beteenden, normer och hur vi mår?

https://www.resume.se/blogg/nils-andersson-wimby/2019/01/23/skarmtiden-och-behovet-av-en-balanserad-debatt/


Vad är ett sunt och bra användande av sociala medier, och vad kan vara problematiskt? Hur vet vi var gränsen går?
Är det rätt att förbjuda mobiltelefoner i skolan, som regeringen nu föreslår?
Forskningen är inte enig i dessa frågor och debatter gällande ”skärmtid” och sociala medier blir tyvärr ofta infekterade, polariserade, svart/vita och skuldbeläggande.

Det vi kan konstatera efter att tagit del av flera olika sidors argument är att det inte går att svara med säkerhet på dessa frågor. Hur bra eller dåligt ditt användande är för just dig beror helt enkelt på flera olika faktorer som t ex vem du är, hur du är som person, vad du gör, hur ofta, hur länge och i vilka situationer du använder sociala medier. Det spelar även stor roll hur ditt liv i övrigt ser ut.

Sociala medier har en stor och viktig roll i våra liv!

Här nedan är en simulerad visualisering som visar hur enormt mycket ny information som publiceras och delas på sociala medier just nu. Du kan scrolla ner för att se fler sociala medier än facebook som visas överst. (Genom att klicka på de tre punkterna till höger om tidsräknaren kan du välja önskat tidsintervall för sammanställningen).


Presented by Coupofy

Att helt stå utanför dessa globala nätverk av kommunikation och kollaboration vore helt otänkbart för de flesta av oss idag. De har helt enkelt blivit en naturlig och självklar del av våra dagliga liv, vår kultur och våra sociala beteenden. Att lära sig att agera, kommunicera och förhålla sig till reglerna, möjligheterna och begränsningarna inom dessa digitala sociala arenor och plattformar har kommit att bli väldigt viktiga kompetenser och förmågor som alla demokratiska samhällsmedborgare behöver ha och ständigt utveckla. Därför har Skolverket, på uppdrag av regeringen, reviderat och uppdaterat läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan och infört obligatoriska delar i undervisningen i flera ämnen som syftar till att samtliga elever ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Vad detta innebär konkret i praktiken variera stort beroende på kontext, men det kan t ex vara en kritisk, reflekterande och medveten användning av sociala medier.

Följande reflektionsfrågor kan vara en bra utgångspunkt för en klassrumsdiskussion:

 • Vilka olika sociala medier använder du?
 • Hur mycket tid lägger du på de olika sociala medierna varje dag?
 • Vad anser du är lagom?
 • Vad gör du på sociala medier?
 • Vilka personer/konton följer du?
 • Vilka personer/konton följer dig?
 • Vad läser du, vad tittar du på och vad lyssnar du på?
 • Vilken typ av information lägger du själv upp och i vilka kanaler, för vilka målgrupper och av vilket syfte?
 • När, var och i vilka situationer använder du sociala medier mest?
 • Hur upplever du att du påverkas av det du och andra gör på sociala medier?
 • Hur skulle ditt liv förändras om du drastiskt minskade ditt användande av sociala medier, eller slutade helt?
 • Ge exempel på saker som är bra med sociala medier.
 • Ge exempel på saker som är dåliga eller problematiska med sociala medier.

I kalkylen nedan kan du göra olika beräkningar som visar hur mycket tid du lägger på olika saker och vilken effekt det får i förlängningen om du gör vissa förändringar i dina dagliga rutiner.
Använd kalkylen för att hjälpa dig att hitta en sund balans som passar dig och ditt liv och hjälper dig att nå dina mål.

Social Media Time Alternatives

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *