Lärandemål för arbetsområdet ”designa, konstruera och bygga robotfordon”

Kunskaper, lärandemål och bedömningsaspekter för arbetsområdet designa, konstruera och bygga robotfordon/självkörande fordon

 • Komma på idéer, främja kreativitet, skapa kreativa miljöer, utforska, göra urval och motivera och argumentera för sina val.
 • Skissa på din idé/design.
 • Måttsatt ritning, 2D med flera vyer med papper och penna. Skala, skalenlig, rätt proportioner.
 • Ritning i 3D CAD. Använda digitala verktyg, Tinkercad
  https://www.tinkercad.com/.
 • Skala, skalenlig, rätt proportioner och rätt dimensioner och rätt mått.
 • Bygga skalenlig modell eller prototyp efter din ritning i valfritt material.
 • Välja ut vilken av klassens 3D-modeller som vi ska använda som 3D-printad referensmodell för fordons-chassit. Eleverna undersöker varandras 3D CAD-modeller och väljer ut den som är mest lik det verkliga chassit mått och utseendemässigt. Den ska sedan kunna användas som fysisk designmodell att utgå ifrån när man bygger egen kaross.
 • Jämföra och värdera sin egen och andras arbete.
 • Materialkunskap. Olika materials egenskaper som t ex hållfasthet, hårdhet, styvhet, vridstyvhet, böjbarhet, formbarhet, brottgräns, densitet, förhållandet mellan vikt och volym, bearbetningsmöjligheter/metoder, formstabilitet, hållbarhet (finns flera aspekter), miljövänlighet, källsortering och återvinning, påverkan på miljö, natur, djur och människor.
 • Materialbearbetning, välja lämpliga verktyg och hantera olika verktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Elektronik, batterier, transistorer, elmotorer, lysdioder.
 • Koppla in och styra extern elektronik från programmerbara Mikrokontrollers, t ex Micro:bit.
 • Programmering, blockprogrammering med Micro:bit.
 • Använda ämnesspecifika beskrivningar med lämpliga ord och begrepp för att redogöra för, förklara och beskriva sina idéer, tankar, förslag, överväganden, handlingsalternativ, val och tillvägagångssätt.
 • Sammansättning och sammanfogningsmetoder och tekniker. Limma, spika, skruva, popnita, sy, löda, svetsa, smälta.
 • Dokumentera din arbetsprocess och din konstruktion med digitala verktyg i text, med bilder, ritningar, illustrationer, datorsimuleringar och film.
 • Utföra undersökningar och laborationer och dokumentera dina mätresultat i tabeller och labbrapporter.
 • Enkla maskiner. En enkel maskin är inom fysik en inrättning som bara behöver en enkel kraft för att utföra mekaniskt arbete. Den enkla maskinen arbetar enligt principen, att vad som sparas i kraft förloras i väg. Utforska och använda några exempel på enkla maskiner, t ex lutande planet, hjulet, hävstången och skruven.
 • Hållbara konstruktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *