Lärandemål för arbetsområdet ”designa, konstruera och bygga robotfordon”

Kunskaper, lärandemål och bedömningsaspekter för arbetsområdet designa, konstruera och bygga robotfordon/självkörande fordon

 • Komma på idéer, främja kreativitet, skapa kreativa miljöer, utforska, göra urval och motivera och argumentera för sina val.
 • Skissa
 • Måttsatt ritning, 2D med flera vyer med papper och penna. Skala, skalenlig, rätt proportioner.
 • Ritning i 3D CAD, digitala verktyg, Tinkercad. Skala, skalenlig, rätt proportioner och rätt dimensioner och rätt mått.
 • Bygga skalenlig modell eller prototyp i valfritt material.
 • Välja ut vilken av klassens 3D-modeller som vi ska använda som 3D-printad referensmodell för fordons-chassit. Eleverna undersöker varandras 3D CAD-modeller och väljer ut den som är mest lik det verkliga chassit mått och utseendemässigt. Den ska sedan kunna användas som fysisk designmodell att utgå ifrån när man bygger egen kaross.
 • Jämföra och värdera sin egen och andras arbete.
 • Materialkunskap. Olika materials egenskaper, hållfasthet, hårdhet, densitet, förhållandet mellan vikt och volym, styvhet, vridstyvhet, böjbarhet, formbarhet, brottgräns, bearbetningsmöjligheter/metoder, formstabilitet, hållbarhet (finns flera aspekter), miljövänlighet, källsortering och återvinning, påverkan på miljö, natur, djur och människor.
 • Materialbearbetning, hantera olika verktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Elektronik, batterier, transistorer, elmotorer, lysdioder.
 • Koppla in och styra extern elektronik från programmerbara Micro controllers, micro:bit.
 • Programmering, blockprogrammering med micro:bit.
 • Använda ämnesspecifika beskrivningar med lämpliga ord och begrepp för att redogöra för, förklara och beskriva sina idéer, tankar, förslag, överväganden, handlingsalternativ, val och tillvägagångssätt.
 • Sammansättning och sammanfogningsmetoder och tekniker. Limma, spika, skruva, popnita, sy, löda, svetsa, smälta.
 • Dokumentera sin arbetsprocess och sin konstruktion med digitala verktyg i text, med bilder, ritningar, illustrationer, datorsimuleringar och film.
 • Utföra undersökningar och laborationer och dokumentera sina mätresultat i tabeller och labbrapporter.
 • Enkla maskiner.
 • Hållbara konstruktioner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *