Vad betyder disruptiv?

Disruptiv är ett relativt nytt svenskt ord som kommer från det engelska ordet disrupt som har betydelsen att störa, avbryta, bringa i oordning.

Man pratar exempelvis om:

  • Disruptiv innovation – en innovation som skapar en ny marknad och värdenätverk genom att tränga bort etablerade marknadsledare och allianser.
  • Disruptiv teknologi – en teknologi som har en omvälvande effekt eller löser ett problem på ett så mycket mera fördelaktigt sätt att den tränger bort den existerande teknologin.
  • Disruptiv affärsmodell – en affärsmodell som har en prisbild eller ett kund-leverantörsförhållande som upplevs som så mycket mera fördelaktigt att den tränger bort den existerande affärsmodellen. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *